Coaching

  • 'Mijn kind gaat steeds vaker met buikpijn naar school. Hoewel hij zeer intelligent is, lijkt hij niet te snappen dat andere kinderen anders denken dan hijzelf, en anderen snappen hem niet.'
  • 'Onze zoon is heel goed in rekenen, maar hij weigert nog om taalopdrachten te maken, hij is daar heel onzeker over. Dat wordt straks nog een belemmering als hij naar het voortgezet onderwijs gaat.'

Zijn de bovenstaande (of soortgelijke) situaties herkenbaar? Wij hebben ervaring met begeleiding bij dit soort situaties.

De individuele begeleiding aan kinderen met begaafdheidskenmerken bij Helios is altijd op maat. Ieder kind en ieder persoon is verschillend, dat geldt ook voor hoogbegaafde kinderen. We richten ons op de specifieke hulpvraag. Die hulpvraag kan te maken hebben met (acceptatie van) het gevoel anders te zijn dan anderen, het beter afstemmen, lerenmotivatieproblemenfaalangst, taakvermijding enzovoort.

Vaak maakt psycho-educatie deel uit van de begeleiding. Indien er een intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden kan het helpen om het kind uit te leggen hoe het intelligentieprofiel is opgebouwd, niet als middel om over op te scheppen maar om zelfinzicht te verkrijgen en groeimogelijkheden ook als mogelijkheden te zien en niet als verworvenheden of als problemen.

De individuele coaching zal altijd plaatsvinden door een daarin gespecialiseerde medewerker. Deze medewerkers hebben jarenlang ervaring met de begeleiding van talentvolle en begaafde kinderen, hun ouders en scholen.

Vergoeding traject

Vergoede zorgtrajecten worden opgestart middels een verwijzing via de huisarts of een gemeenteconsulent. Bij vragen over het aanmeldingsproces, kunt u contact opnemen met onze administratie.

Meer informatie? We staan je graag te woord.