Dit doen wij niet

Cliënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen niet bij Helios worden behandeld:

 • Complexe, meervoudige problematiek
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Eetproblemen en eetstoornissen
 • Forensische zorg, nazorg na detentie en criminaliteit
 • Psychotische stoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico
 • Schizofrenie
 • Verslavingsproblematiek (o.a. alcoholverslaving, drugsverslaving en gokverslaving)

Wij bieden geen diagnostiek en behandeling aan:

 • Kinderen en jongeren met een IQ lager < ± 60
 • Kinderen en jongeren tot en met 6 jaar
 • Volwassenen (18+)

Wij bieden geen diagnostiek en behandeling aan bij:

 • (Ernstige) Rekenproblemen, dyscalculie
 • Langdurig schoolverzuim
 • (Acute) Onveiligheid in complexe gezinssituaties
 • Vechtscheidingen

Met spoed hulp nodig?

Wij hebben geen crisisdienst. Heb je met spoed psychische hulp nodig? Bel dan je huisarts, hij/zij schakelt de crisisdienst in.