Sociale vaardigheden

  • ‘Mama, ik weet nooit wat ik moet zeggen als ik vreemde kinderen zie.’
  • ‘Mijn dochter maakt veel gemakkelijker contact met kinderen op de camping dan mijn zoon.’
  • ‘Moet ik wel of niet sorry zeggen terwijl ik het niet meen?’
  • ‘Je kind praat veel voor zijn beurt en lijkt niet te begrijpen dat hij de vinger op moet steken als hij iets wil zeggen.’
  • 'Mijn 16-jarige dochter lijkt met zichzelf in de knoop te zitten, maar wil er niet meer met mij over praten'

Zijn dit herkenbare situaties voor jou en je kind? Bij Helios hebben we veel ervaring bij het aanleren van sociale vaardigheden.

Wanneer is het nodig een kind extra ondersteuning te geven in de sociale ontwikkeling? Uit onderzoek is gebleken dat kinderen meer zelfvertrouwen hebben en het beter doen op school als ze veel met vriendjes spelen en tegen een stootje kunnen. Ook al zijn kinderen die samen spelen niet altijd even aardig voor elkaar en zullen ze er, met vallen en opstaan, vanzelf mee leren omgaan.

Welke kinderen kunnen wel wat steun gebruiken om sociaal beter te functioneren?

  • Kinderen die bazig zijn
  • Kinderen die buitengesloten of genegeerd worden (weerbaarheid)
  • Kinderen die gepest worden (weerbaarheid)
  • Kinderen die sociale contacten vermijden
  • Kinderen die te weinig voor zichzelf durven op te komen (weerbaarheid)

Behandeling

Kinderen leren spelenderwijs hoe ze zichzelf opstellen in een groep. Daarnaast is het heel belangrijk hun eigen zelfbeeld onder de loep te nemen. Wat is er nodig voor het kind om steviger in de schoenen te staan? Heeft het alleen kennis over de sociale omgang met mensen nodig? Of is er een andere reden waarom een kind niet weet wat het kan doen in bepaalde situaties?

Bij Helios kijken we ook naar het gezin van het kind. Soms is een gezinspositie bepalend voor het gevoel en gedrag dat het laat zien. Wij helpen je kind dan meer in zijn eigen kracht te komen en zijn eigen ontwikkeling meer te kunnen volgen.

We bieden individuele ondersteuning (hulp op maat met het gezin op de achtergrond) en groepsactiviteiten.

De dagworkshop ‘Ik en de groep V.O.’ biedt kinderen de mogelijk te ervaren hoe ze zich veilig kunnen voelen in een groep omdat ze ontdekken wat ze daarvoor nodig hebben. Ze merken dat kinderen graag met hen willen omgaan en wat ze te bieden hebben in een groep. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en kunnen ze deze ervaring meenemen naar het dagelijks leven in het gezin, de klas en in de buurt.