Basis GGZ

Helios heeft veel ervaring met het onderzoeken en behandelen van problemen rondom: angst, concentratie / aandacht, stemming, autisme, hechtings- en gedragsproblemen. Dit zijn de meest voorkomende problemen die binnen de BGGZ onderzocht en behandeld kunnen worden.

Onderzoek, diagnose stellen en behandeling
Als ouders een vermoeden hebben van stoornis bij hun kind, is het belangrijk om uit te zoeken of dit vermoeden klopt. Na verwijzing van de huisarts of de gemeente kunnen we meekijken in de zoektocht naar de oorzaak van het gedrag van het kind en al dan niet een diagnose stellen. Bovendien bieden we in de meeste gevallen aanvullend behandeling. Zo nodig verwijzen we door.

Kosten en vergoedingen
Helios heeft daarvoor met alle 14 Twentse gemeenten een contract afgesloten. Verwijzingen binnen de BGGZ worden door de gemeente vergoed.
Meer info over de actuele wachttijden.

Vergoede trajecten (basis GGZ)
Er zijn twee opties om voor vergoeding in aanmerking te komen als het gaat om gedragsproblemen bij kinderen: Een huisarts (of kinderarts of jeugdarts) kan via het uitschrijven van een verwijsbrief met een onderzoeks- en/of behandelvraag bij ons de vraag neerleggen om nader onderzoek te doen naar het gedrag van je kind en/of behandeling te starten. Dit kan bijvoorbeeld als je kind concentratieproblemen heeft, moeite heeft met de emotie-regulatie, moeite heeft met afstemmen op leeftijdsgenoten enz.

Daarnaast kan een huisarts ook om een intelligentie-onderzoek vragen als het gedrag van je kind daartoe aanleiding geeft. Als ouder kun je daarna bij ons een traject aanvragen via onze administratie. Zij kunnen de vragen zoveel mogelijk beantwoorden die er nog zijn over een traject binnen de basis-GGZ. Daarnaast kan zullen zij de volgende gegevens noteren om het onder beschreven traject in werking te stellen:

 • Naam kind
 • Geboortedatum kind
 • Telefoonnummer ouder(s)
 • E-mailadres ouder(s)

Wat vragen wij van je om een traject in te kunnen gaan?

 1. Anamneseformulier (wij sturen dit naar je toe)
 2. Contract basis-GGZ (wij sturen dit naar je toe)
 3. Digitale vragenlijsten verstuurd via het softwareprogramma Telepsy: SDQ-O (vragenlijst voor ouders)
 4. SDQ-L (zelfde vragenlijst voor leerkracht/mentor). Wij hebben toestemming nodig van de leerkracht/mentor om deze vragenlijst op te kunnen sturen
 5. SDQ-J (zelfde vragenlijst voor het kind, in te vullen bij kinderen vanaf 11 jaar)
 6. GVL (gezinsvragenlijst)
 7. Bij ouders die gescheiden zijn, vragen we van beide ouders toestemming om dit traject in te gaan. Dit kan door het versturen van een mail naar Helios (info-helios-rt.nl)
 8. De verwijsbrief van de huisarts.

Als de vragenlijsten en documenten binnen zijn, zullen we je oproepen voor een eerste afspraak. Wij willen dan graag beide ouders spreken én het kind. Tijdens dit gesprek zal dieper in worden gegaan op de vooraf verkregen informatie en jullie hulpvraag , waarna een vervolg afgesproken zal worden. Dit kan zijn nader onderzoek of behandeling.

Een onderzoeks- en/of behandeltraject kan ook via jeugdconsulenten/ jeugdregisseurs bij Helios worden aangevraagd. Zij werken bij de gemeente binnen de afdeling Jeugd en kijken samen met jullie als ouders wat er nodig is om de hulpvraag voor jullie kind te beantwoorden. Zij weten goed welke hulpverleners in de buurt het beste passen bij jullie. Ze zullen dus meedenken in het traject voor je kind en jullie als ouders/gezin.

Ouders mogen ook aangeven bij welke hulpverlener zij een traject willen ingaan. Over het algemeen worden deze aanvragen gehonoreerd. Zij zullen dan een beschikking aan ons afgeven en het traject zal dan gaan lopen. Bovenstaande punten (a t/m d en 1 t/m 8) hebben we dan eveneens nodig. De werkwijze na inlevering van deze punten blijft gelijk (zie info na opsomming 1 t/m 8).