Home

Coronavirus - Zorg gaat door

Zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders die bij Helios in behandeling zijn, gaat zo veel mogelijk door.
Helios bespreekt met de ouders en eventueel de verwijzer in welke vorm dit haalbaar is. We volgen
hierbij de richtlijnen van het RIVM, de GGD en de brancheorganisaties. Alle maatregelen zijn bedoeld
om cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus, COVID-19.

Vanwege het 1 op 1 contact wat komt kijken bij de afname van diagnostiektrajecten is er tot 6 april
(vernieuwde maatregelen) zo veel mogelijk stopgezet. In de week van 6 april wordt bekeken in welke
vorm dit verder voortgezet kan worden. Staat jouw kind op de wachtlijst voor diagnostiek, dan wordt
er zo snel mogelijk contact met je opgenomen en gekeken of en wanneer dit voortgang kan vinden.

Wij zijn op dit moment soms minder goed telefonisch bereikbaar
Geen gehoor? Spreek een bericht in op onze voicemail en wij bellen je z.s.m. terug of
stuur een e-mail naar administratie@helioskj.nl!

Gezinsbegeleiding

Wij hebben ruime ervaring met het bieden van gezinsondersteuning & begeleiding van scheidingssituaties en relatieproblemen. Hiervoor maken wij veelal gebruik van systeemgerichte therapie.

EMDR therapie

Is je kind vastgelopen in de verwerking van een traumatische gebeurtenis? EMDR therapie kan helpen bij de verwerking.

Psychomotorische
therapie (PMT)

Heeft je kind sociaal-emotionele problemen en is hij meer een doener dan een prater? Mogelijk is PMT passend bij je kind.

Gedrag en ontwikkeling

Wij bieden niet alleen hulp aan het kind, maar ondersteunen ook het gezin en de school in de omgang met het kind.

Dyslexiezorg

Vermoeden van dyslexie bij je kind? Bij ons kan je snel terecht voor onderzoek en behandeling!

Plusgroepen

Het trainen van je 'denken' in een groep met gelijkgestemden? Aanmelden voor de plusgroep in het nieuwe schooljaar.

Moeder: 'Eindelijk hoef ik mijn zoon niet meer te verdedigen en dat is zó verademend,
want hij wordt gezien en begrepen zoals hij is.'