Privacyverklaring

Helios hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Helios houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).