Weerbaarheid

  • ‘Als ik zeg dat ze op moeten houden met pesten, doen ze dat niet.'
  • ‘Mijn kind durft niet naar de leerkracht te gaan en te vragen om moeilijker leerstof.’
  • ‘Ik weet niet hoe ik dit probleem kan oplossen. Ik durf dat niet. Ik kan het vast niet!’

Herken jij jouw kind in deze of soortgelijke uitspraken? Mogelijk heeft hij er baat bij om de weerbaarheid te vergroten. Helios kan je kind hierbij ondersteunen!

Kinderen en weerbaarheid
Veel kinderen en jongeren ervaren problemen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij vinden het moeilijk om met anderen contact te maken en vriendschappen te onderhouden. Ook hebben zij problemen bij het maken van de keuzes die het beste bij hen passen. In wezen is elk gedrag een keuze waar we meer of minder de baas over zijn. Het is belangrijk dat kinderen leren dat ze kunnen kiezen welk gedrag ze willen laten zien. Ze kunnen het heft in eigen hand leren nemen, stevig in eigen schoenen gaan staan.

Behandeling

Wanneer je voor je kind een Basis-GGZ traject bij ons aan hebt aangevraagd, kunnen er zowel individuele behandelingen als groepsbehandelingen worden ingezet. Bij een individuele behandeling is altijd een van de ouders aanwezig. Op deze manier volg je de ontwikkeling van je kind het beste en kan je gemakkelijker hulp bieden daar waar nodig is. Bij de groepsbehandelingen kunnen wij ook op sociaal niveau zien (en werken aan) wat je kind nodig heeft. Door met meerdere mensen naar je kind te kijken en vanuit verschillende situaties, kunnen wij breed advies geven en behandeling bieden in de verschillende facetten van jullie hulpvraag.

Kinderen leren tijdens de behandelsessies (individueel /groepsverband) hoe ze zich via fysieke weerbaarheid mentaal, verbaal en sociaal weerbaarder gaan voelen.

  • Fysieke weerbaarheid: stevig staan doe je met je voeten. Met je voeten loop je door de wereld, ze brengen je ergens naar toe. Door de fysieke kracht spelenderwijs te vergroten, staan ze letterlijk steviger in de schoenen.
  • Mentale weerbaarheid: we nemen waar met onze ogen, maar zijn ook zichtbaar door onze ogen. Aan de ogen van anderen kunnen we vaak zien hoe ze zich voelen. Elkaar in de ogen kunnen kijken, betekent dat er sprake is van eerlijk en open contact. Oogcontact durven maken, betekent letterlijk in staat zijn om contact aan te gaan.
  • Verbale weerbaarheid: met onze stem brengen we naast woorden ook non-verbale signalen over. Naast de feitelijke boodschap krijgen we allerlei informatie over de ander, bijvoorbeeld of hij/zij zich verdrietig, boos of blij voelt. Kinderen kunnen leren gevoelens via stem te herkennen. Ook kunnen ze hun eigen stem krachtig leren inzetten zodat de boodschap duidelijk overkomt.
  • Sociale weerbaarheid: kinderen maken deel uit van een schoolklas, een sportclub, een groepje vrienden, een gezin en familie. Sommige contacten zijn vrijwillig, zoals vriendschappen, andere zijn niet vrijwillig, bijvoorbeeld de schoolklas waar iemand deel van uit maakt. Werken aan sociale weerbaarheid betekent in al die gevallen grenzen van jezelf en anderen respecteren, samenwerken, je houden aan afspraken en anderen durven aanspreken als zij zich niet aan afspraken houden. Het vraagt zelfbewustzijn en lef om de grenzen aan te geven en voor onze mening uit te komen.

In onze behandelingen om de weerbaarheid van je kind te vergroten leveren we zorg op maat, we sluiten aan bij de vragen je kind.