Behandeling

  • ‘Mama, ik weet nooit wat ik moet zeggen als ik vreemde kinderen zie.’
  • ‘Mijn dochter maakt veel gemakkelijker contact met kinderen op de camping dan mijn zoon.’
  • ‘Moet ik wel of niet sorry zeggen terwijl ik het niet meen?’
  • ‘Je kind praat veel voor zijn beurt en lijkt niet te begrijpen dat hij de vinger op moet steken als hij iets wil zeggen’

Kinderen leren spelenderwijs hoe ze zichzelf opstellen in een groep. Daarnaast is het heel belangrijk hun eigen zelfbeeld onder de loep te nemen. Wat is er nodig voor het kind om steviger in de schoenen te staan? Heeft het alleen kennis over de sociale omgang met mensen nodig? Of is er een andere reden waarom een kind niet weet wat het kan doen in bepaalde situaties?

Bij Helios kijken we ook naar het gezin van het kind. Soms is een gezinspositie bepalend voor het gevoel en gedrag dat het laat zien. Wij helpen je kind dan meer in zijn eigen kracht te komen en zijn eigen ontwikkeling meer te kunnen volgen.

We bieden individuele ondersteuning (hulp op maat met het gezin op de achtergrond) en groepsactiviteiten.

De dagworkshop ‘Ik en de groep’ biedt kinderen de mogelijk te ervaren hoe ze zich veilig kunnen voelen in een groep omdat ze ontdekken wat ze daarvoor nodig hebben. Ze merken dat kinderen graag met hen willen omgaan en wat ze te bieden hebben in een groep. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en kunnen ze deze ervaring meenemen naar het dagelijks leven in het gezin, de klas en in de buurt.

Naast de dagworkshop is het ook mogelijk om deel te nemen aan een behandelgroep van 10 sessies.
Deze behandelgroepen worden ingedeeld aan de hand van leeftijd.
Klik voor meer informatie op onderstaande links.
Jongens- en meisjesgroepen
VO groep 
15+ groep

Traject starten
Een vergoed traject kan opgestart worden door middel van een verwijzing van uw huisarts of een gemeenteconsulent. Bij vragen over het aanmeldingsproces kunt u terecht bij onze administratie via administratie@helioskj.nl of door te bellen naar 0541 – 534 121.