Breinbaas

 • ‘Mijn dochter heeft moeite de aandacht ergens bij te houden. Als ik haar twee dingen vraag, doet ze soms eentje, maar meestal is ze beide al na een paar seconden weer vergeten'.

Maak jij je ook wel eens zorgen over het concentratievermogen van je kind? De training ´Breinbaas´ kan jou en je kind helpen bij het vasthouden van aandacht waardoor je kind zich beter kan concentreren.

Wat deze training jou en je kind op kan leveren:

 • Je kind weet hoe hij/zij de aandacht beter kan richten.
 • Je kind kan zijn/haar concentratie langer vasthouden of terugvinden.
 • Je kind zal zichzelf en anderen beter snappen.
 • Het zelfvertrouwen groeit en je zult merken dat je kind beter in zijn/haar vel zit.

De training is gebouwd op twee pijlers: psycho-educatie (hoe werkt mijn brein en welke invloed heeft dit op mijn gevoel en gedrag?) en ontwikkeling van executieve functies (volgehouden aandacht, planning, werkgeheugen, responsinhibitie (reactie uitstellen) en doel- en taakgericht gedrag). Dit is belangrijk in het leven op verschillende vlakken: zowel thuis als op school, bij relaties en later op het werk. Heb jij een kind in de leeftijd van 7 tot 12 jaar waarvan jij denkt dat er concentratieproblemen zijn? Dit intensieve traject helpt bij de bewustwording over aandacht en concentratie. We gaan graag met je kind aan de slag!

Bij deze training wordt het volgende aangeboden:

 • Een informatiebijeenkomst voor ouders. Hierin wordt uitgelegd wat de training inhoudt, hoe er gewerkt wordt en wat er thuis van ouders verwacht wordt. Indien leerkrachten informatie over de methodiek willen, kunnen zij mee komen zodat ze de leerlingen ook in de klas kunnen helpen.
 • Vijf bijeenkomsten van 1,5 uur. We vragen ouders om de training bij te wonen.  Zij voelen dan zélf hoe zij hun aandacht kunnen trainen en krijgen meer zicht op wat hun kind nodig heeft en hoe zij hun kind daarmee kunt helpen.
 • Ieder kind wordt individueel in beeld gebracht. We zorgen er voor dat ouders goed weten wat hun kind nodig heeft in dit (behandel)traject. Daar waar nodig zullen we jou als ouder en je kind individueel uitnodigen om het effect van de training kracht bij te zetten.
 • Het is bekend dat het effect van dit soort trainingen het grootst is als er thuis en op school vervolg aan gegeven wordt.
 • Een balansvogeltje inclusief veel oefeningen voor thuis en in de klas. Dit vogeltje ondersteunt bij rust, aandacht, concentratie en respect.
 • Een passend (werk)boek dat gebruikt wordt in de training en informatie geeft.
 • Twee professionals die je kind ondersteunen in het proces (bij deelname vanaf vier kinderen)