Ik en mijn autisme 13+

 • “Mij wordt steeds gevraagd: ‘wat wil je later worden?’ maar ik heb geen idee!”
 • “Andere jongeren lijken precies te weten hoe ze zich moeten gedragen. Ik begrijp er vaak niets van en hang er maar een beetje bij.”
 • “Ik word heel erg moe van het naar school gaan”
 • “Ik zie mijn kind vereenzamen en zich terug trekken in de wereld van de spelcomputer.”

Nieuw bij Helios is de ontmoetingsgroep voor jongeren met autisme in de leeftijd van 13 tot 18 jaar met een gemiddeld tot bovengemiddeld niveau
In deze groep staan herkenning en erkenning vinden bij andere jongeren centraal. Onze ervaring is namelijk dat de deelnemers vooral leren van elkaar! Succesverhalen kunnen werken als een fantastische motivator, terwijl de herkenning van elkaars moeilijkheden bijdraagt aan het leren accepteren van wie je bent. De begeleiders bouwen samen met de jongeren aan onderlinge openheid en veiligheid zodat deelnemers bespreekbaar durven maken wat nog niet eerder besproken werd. Er is veel ruimte voor eigen inbreng van de jongeren. Het pand van Helios leent zich voor verscheidene werkwijzen: actief bezig zijn in een klein sportzaaltje of samen aan een grote tafel waar een meer huiskamergevoel gecreëerd kan worden en eventueel activiteiten gedaan kunnen worden.

Er is tijdens de avonden aandacht voor:

 • Sociale vaardigheden, zoals contact maken, hulp vragen, over jezelf vertellen.
 • Respect voor en acceptatie van jezelf, goed voor jezelf zorgen.
 • Het ontdekken van je eigen ik en het leren herkennen van en omgaan met belemmerende gedachten en overtuigingen.
 • Het vergroten van zelfvertrouwen.
 • Het omgaan met prikkels en (her)vinden van innerlijke rust.

De groep wordt begeleid door Erna Dogger, autismecoach, en Marion Greve, groepstherapeut. Beiden hebben ruime ervaring in het werken met jongeren met autisme. Daar waar de jongeren deze groep vooral zullen ervaren als een ontmoetingsplek, kunnen de begeleiders vanuit hun ervaring en achtergrond verscheidene therapeutische methoden inzetten om het proces te ondersteunen. Denk aan:

 1. Psycho-educatie (o.a. Brainblocks, Geef me de vijf en Autisme Centraal Methodiek).
 2. Ervaringsgericht leren.
 3. ACT (Acceptance and commitment Therapy): het leren accepteren van alle gevoelens en gedachten, ontdekken op welke manier je hier zelf invloed op kunt uitoefenen en ontdekken wat jij belangrijk vindt.
 4. Cognitieve gedragstherapie (gericht op de relatie tussen denken, voelen en gedrag).
 5. Teken je gesprek.

Jongeren kunnen meedoen op verwijzing van een jeugdconsulent, huisarts, jeugdarts of kinderarts. De groep kan deel uit gaan maken van een behandeling met bijv. aanvullende individuele of systemische sessies.

In deze groep wordt het volgende aangeboden:

 • Een kennismakingsgesprek waarin persoonlijke doelen worden afgesproken.
 • Negen groepsbijeenkomsten van ca. 1,5 uur.
 • Veel variërende oefeningen en werkvormen.
 • Twee professionele begeleiders (een autismecoach en een groepstherapeut).
 • Een eindgesprek met kind en ouders waarin de persoonlijke doelen worden geëvalueerd en je als ouder helpende strategieën krijgt aangereikt om je kind te ondersteunen in zijn eigen kracht.

Heb jij een jongere in de leeftijd vanaf 13 jaar die je het gunt om andere jongeren met autisme te ontmoeten? Zou jij je kind graag wat meer los willen laten en er op kunnen vertrouwen dat hij/zij zichzelf kan redden? Jullie zijn van harte welkom!