Home

'Dyslexiezorg' 

Vermoeden van dyslexie bij je kind? Bij ons zijn er nog enkele plekken
beschikbaar zonder wachttijd voor onderzoek en behandeling.

Dependance

We zijn een pilot gestart met hulpverlening
(behandeling m.b.t. gedrag en rekenproblemen) in Den Ham, gemeente Twenterand
Info bij Geesje Oosting

 

'Aandacht bij de les'

De vijfde groep start eind september.
We werken aan het versterken van Executieve Functies.
Lees hier de info.

'Ik en de groep V.O.'

Jongeren treffen elkaar in groepsverband met ieder hun eigen hulpvraag.
Vanuit verschillende invalshoeken gaan ze samen aan de slag. 

Leerkracht tijdens bijwonen trainingssessie 'Aandacht bij de les': 'Ik zie vooruitgang bij xx (naam kind uit haar klas). Hij zit direct klaar als ik iets wil uitleggen. Hij krijgt daardoor mee van mijn instructies'. 

'Plusgroep'

De 7 uitdagingen: motivatie, frustratietolerantie, samenwerken,
zelfstandig werken, wegwerken van hiaten, overtuigingen en het geheugen.