Behandelingen

Yvette Peters

Orthopedagoog - generalist en EMDR therapeut

Yvette werkt binnen de basis-GGZ, doet psycho-diagnostisch onderzoek en geeft individuele EMDR behandelingen aan kinderen.
Ze heeft veel kennis en ervaring en denkt graag met collega's mee.

Ellen ter Laak

GZ-psycholoog en EMDR therapeut

Ellen denkt graag met kinderen, jongeren en hun ouders mee over de hulpvraag die er is. Ze is oprecht betrokken en nieuwsgierig naar wat een cliënt te vertellen heeft. Ellen houdt zich bezig met intakes, diagnostiek en heeft veel ervaring met verschillende vormen van behandeling (waaronder EMDR).


Margit Horsthuis

Psycholoog Kind & Jeugd, Remedial Teacher

Zeer betrokken bij de ouders die zorgen hebben over hun kinderen. Blijft doordenken en met ouders in gesprek gaan, totdat de béste oplossing/kans/mogelijkheid voor dát moment gevonden is. Margit vindt het belangrijk dat school betrokken wordt bij zowel de onderzoeksfase als het vervolg. Tijdens behandelingen biedt ze de structuur zodat kinderen en jongeren zelf tot hun oplossingen komen.

Linda Oude Hengel

Orthopedagoog en systeemtherapeut

Linda kijkt graag samen met kinderen en hun gezinnen waar ze problemen ervaren om vervolgens ook samen te ontdekken wat een passende weg naar verandering is. Centraal in haar werk staat het vertrouwen in de oplossingen die kinderen en hun gezinnen zelf in huis hebben.

Marion Greve

Gezinsbehandelaar

Marion is een enthousiaste, ervaren gezinsbehandelaar. Ze werkt oplossingsgericht en is gespecialiseerd in het samen met ouders en kind kijken hoe de situatie verbeterd kan worden. Dit kan zowel bij Helios, thuis als op school. Naast het geven van psycho-educatie (met behulp van Brainblocks), heeft ze veel kennis van de opvoedondersteuning/behandeling. Ze maakt gemakkelijk contact en afstemming met ouders is een pre.

Loes Vrooijink-Horck

GZ-psycholoog

Loes denkt graag met ouders, kinderen en jongeren mee. Samen kijken wat er nodig is en van daaruit één plan trekken, waarbij de eigen krachten van het kind en zijn of haar omgeving centraal staan. Ze is open, betrokken en zet haar brede kennis en ervaring in, tijdens het werken met ouders en kinderen.

Anne-Marie Kuipers

Gezinsbehandelaar

Anne-Marie is een bevlogen gezinsbehandelaar die graag samen met ouders en kinderen kijkt naar de krachten binnen het gezinssysteem. Vanuit een methodisch proces gaat ze samen met ouders op speurtocht om hun hulpvraag te beantwoorden. Samen aan deze vraag werken en wel op zo’n wijze dat gezinsleden er vertrouwen in hebben dat het hen gaat lukken.


Lotte de Haan

Psychomotorisch therapeut

Milou van Dormolen

Gezinsbehandelaar, psychosociaal therapeut

Werkt graag met gezinnen om samen te kijken wat ouders en hun kinderen nodig hebben. Biedt ook individuele psychosociale therapie bij Helios.

Marleen Nieuwenhuis

Gezinsbehandelaar

Marleen is enthousiast, maakt gemakkelijk contact met kinderen/jongeren en verdiept zich graag in de hulpvraag van ouders voor hun kind. Ze werkt zowel met kinderen (en hun ouders) bij Helios als in de klas en/of de thuissituatie.

Loes Evers

Orthopedagoog, psychomotorisch therapeut

Loes werkt binnen de basis-GGZ, doet diagnostisch onderzoek en gebruikt haar achtergrond als psychomotorisch therapeut in de behandeling. Ze denkt oplossingsgericht en vindt het belangrijk om kinderen/gezinnen in hun kracht te zetten en aan te sluiten bij de (hulp)vraag.

Leonie Roelink

Gezinsbehandelaar

Leonie is een enthousiaste bevlogen gezinsbehandelaar. Naast het geven van psycho-educatie, kijkt ze mee met ouder(s) en hun kind(eren) en gaat samen met hen op zoek naar ieders kracht. Dit gebeurt bij zowel Helios als in de thuissituatie. Naast het ondersteunen in de opvoedingsvaardigheden is ze praktisch ingesteld en maakt ze gebruik van ervaringsgericht leren.


Marinke Boom

Gezinsbehandelaar

Marinke denkt graag mee met kinderen, jongeren en ouders. Vooral samen zoeken naar wat past binnen het gezin en helpend is. Ze is rustig, nuchter en praktisch ingesteld.


Lianne ten Brinke

Gezinsbehandelaar

Lianne is een enthousiaste hulpverlener die graag meedenkt met ouder en kind. In het hulpverleningsproces zoekt zij actief samen met het gezin naar de vraag achter de vraag. Opvoedondersteuning en psycho-educatie staan centraal, hierin heeft Lianne veel ervaring. Ze kijkt naar passende ondersteuning met oog voor de krachten binnen het gezin en het individu, vanuit een positieve benadering.

Carla Hilberink

Gezinsbehandelaar en systeemtherapeut

Carla is een betrokken gezinsbehandelaar en systeemtherapeute. Vanuit een basis van vertrouwen en acceptatie werkt zij samen met het gezin aan het leren omgaan met de door hun ervaren problemen. Zij vindt het belangrijk dat oplossingen duurzaam zijn en passen bij het gezin en hun context.