Lees- en spellingsproblemen / dyslexie

 • ‘Help, mijn kind komt niet mee in de klas met het lezen. Zij haalt de AVI’s niet’.
 • ‘Mijn kind schrijft letters in spiegelbeeld’.
 • ‘Papa, de letters dansen me soms voor de ogen’.
 • ‘Ons kind leest niet wat er staat. Hij verzint maar wat’.

Is je kind slim en heeft het toch moeite met spelling of lezen? Haalt het geen E-scores bij de Cito’s’? Denk je dat er bij je kind sprake is van dyslexie? Sommige kinderen hebben te maken met lees en/of spellingsproblemen. Helios helpt kinderen met dyslexie!

Wat is dyslexie?
Soms hebben kinderen moeite woorden in verhalen goed te lezen. Ze draaien dan letters om en lezen dan bijvoorbeeld ‘als’ in plaats van ‘sla’. Ze merken dan zelf niet dat het niet klopt en lezen door in het verhaal. Ook gebeurt het dat kinderen letters in spiegelbeeld schrijven. Vaak is het de ‘b’ of de ‘d’, maar het gebeurt soms ook bij een ‘j’ of bij andere letters.

Wanneer kinderen moeite hebben met de verwerking van taalklanken, leidt dit vaak tot (ernstige) problemen met lezen en/of spellen. Dit noemen we dyslexie. Dyslexie kan variëren van ‘licht’ tot ‘ernstig’. Soms heeft een kind dezelfde problematiek, maar komt het doordat de vorm van onderwijs niet aansluit bij het kind of dat het onvoldoende onderwijs heeft gehad (door bijvoorbeeld veel verhuizingen of ziekte). Dan spreken we van lees- en spellingproblemen.

Er is sprake van dyslexie als er hardnekkige automatiseringsproblemen te zien zijn ondanks extra oefenen op school en thuis.

Bij lezen valt op:

 • Het kind langzaam blijft lezen door de automatiseringsproblemen.
 • Het kind leest bijv. ‘ie’ als ‘ei’ of ‘eu’ als ‘ui’.
 • Het kind leest radend.
 • Het kind leest te snel en maakt daardoor veel fouten.

Bij spelling valt op:

 • Spelfouten bij categorieën die op school al vaak behandeld en geoefend zijn.
 • Letters worden verwisseld of weggelaten waardoor woorden fout worden geschreven.
 • Ondanks veel extra oefening blijft het kind moeite houden met het onthouden van de regels.
 • Verkeerd verlengen van woorden waardoor verlengingsregels niet goed toegepast kunnen worden.
 • Als kinderen de regels uiteindelijk wel kunnen onthouden blijkt vaak dat ze het niet toepassen tijdens het spontane schrijven.

Bijkomende signalen voor dyslexie zijn:

 • Automatiseringsproblemen met rekenen (bijv. bij rekentafels en klokkijken).
 • Problemen bij het onthouden en begrijpen van gesproken informatie (door leerkracht of ouders). Het kind krijgt de informatie dan onvolledig ‘binnen’ en mist delen van de uitleg of instructie. Soms wordt dan gedacht dat er sprake is van concentratieproblemen en wordt gezegd dat het kind niet goed oplet en ‘maar wat doet’.
 • Moeite met ophalen van informatie uit het geheugen. Kinderen met dyslexie komen vaak moeilijker op woorden en werken langzamer. Er wordt nogal eens gezegd dat ze ‘stroperig’ spreken; ze komen niet direct tot de kern van hun verhaal, maar praten er omheen.

Dyslexie op het voortgezet onderwijs
Kinderen met dyslexie ervaren vaak forse problemen omdat ze meer (en vaak langere) teksten moeten lezen dan op de basisschool. Ook is het moeilijk om de woordjes bij de moderne talen (Engels, Frans, Duits) te automatiseren. Slimmere dyslectische kinderen komen soms pas in de brugklas of aan het eind van de middelbare school in beeld. Ze hebben jaren kunnen compenseren en vallen door de mand als ze meer en moeilijker stof moeten verwerken.

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) is momenteel bezig met het ontwikkelen van een vakinhoudelijke richtlijn dyslexie. Hiervoor willen ze de knelpunten in kaart brengen die (ervarings)deskundigen tegenkomen in de diagnostiek en ondersteuning bij dyslexie. Graag willen we je vragen om 5 tot 10 minuten uit te trekken om deel te nemen aan het onderzoek:

https://www.nkd.nl/nieuwsberichten/breng-knelpunten-rond-dyslexiezorg-in/ 

Laat het ons weten als we iets voor je kunnen doen.

Onderzoek
Behandeling
'Thuis spellen'