Lees- en spellingsproblemen / dyslexie

Valt het je op dat je kind veel moeite heeft met lezen en/of spellen, in vergelijking met de andere schoolvakken? Haalt het (net geen) V-scores (voorheen E) bij de Cito’s? Denk je dat er bij je kind sprake is van dyslexie? Sommige kinderen hebben te maken met lees- en/of spellingsproblemen. Wanneer er sprake is van ernstige, hardnekkige problemen, heeft je kind mogelijk dyslexie. Helios biedt specialistische dyslexiebehandeling binnen de vergoede dyslexiezorg.

Wat is dyslexie?
Soms hebben kinderen moeite om woorden in verhalen goed te lezen. Ze draaien dan letters om en lezen dan bijvoorbeeld ‘als’ in plaats van ‘sla’. Ze merken dan zelf niet dat het niet klopt en lezen door in het verhaal. Ook gebeurt het dat kinderen letters in spiegelbeeld schrijven. Vaak is het de ‘b’ of de ‘d’, maar het gebeurt soms ook bij een ‘j’, een ‘s’ of bij andere letters.

Wanneer kinderen moeite hebben met de verwerking van taalklanken, leidt dit vaak tot (ernstige) problemen met lezen en/of spellen. Dit noemen we dyslexie. Dyslexie kan variëren van ‘licht’ tot ‘ernstig’. Soms heeft een kind dezelfde problematiek, maar komt het omdat de vorm van onderwijs niet aansluit bij het kind of dat het onvoldoende onderwijs heeft gehad (door bijvoorbeeld veel verhuizingen of ziekte). Dan spreken we niet van dyslexie, maar van lees- en spellingsproblemen.

Er is sprake van dyslexie als er hardnekkige automatiseringsproblemen te zien zijn ondanks voldoende extra oefenen op school en thuis.

Laat het ons weten als we iets voor je kunnen doen!

Onderzoek
Behandeling
'Thuis spellen'

Bij lezen valt op:

 • Het kind blijft langzaam lezen door de automatiseringsproblemen.
 • Het kind leest bijv. ‘ie’ als ‘ei’ of ‘eu’ als ‘ui’.
 • Het kind leest radend.
 • Het kind leest te snel en maakt daardoor veel fouten.

Bij spelling valt op:

 • Spelfouten bij categorieën die op school al vaak behandeld en geoefend zijn.
 • Letters worden verwisseld of weggelaten waardoor woorden fout worden geschreven.
 • Ondanks veel extra oefening blijft het kind moeite houden met het onthouden van de regels.
 • Verkeerd verlengen van woorden waardoor verlengingsregels niet goed toegepast kunnen worden.
 • Als kinderen de regels uiteindelijk wel kunnen onthouden, blijkt vaak dat ze het niet toepassen tijdens het spontane schrijven.

Bijkomende signalen voor dyslexie zijn:

 • Automatiseringsproblemen met rekenen (bijv. bij rekentafels en klokkijken).
 • Problemen bij het onthouden en begrijpen van gesproken informatie (door leerkracht of ouders). Het kind krijgt de informatie dan onvolledig ‘binnen’ en mist delen van de uitleg of instructie. Soms wordt dan gedacht dat er sprake is van concentratieproblemen en wordt gezegd dat het kind niet goed oplet en ‘maar wat doet’.
 • Moeite met ophalen van informatie uit het geheugen. Kinderen met dyslexie komen vaak moeilijker op woorden en werken langzamer. Er wordt nogal eens gezegd dat ze ‘stroperig’ spreken; ze komen niet direct tot de kern van hun verhaal, maar draaien er omheen.