Vergoede dyslexiezorg

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de dyslexiezorg en de vergoeding daarvan. Helios heeft afspraken met alle 14 Twentse gemeenten. De toeleiding van leerlingen kan per gemeente verschillen. Zo speelt ook het wijkteam hierbij veelal een rol. Leerlingen kunnen direct bij ons worden aangemeld voor diagnostisch onderzoek. Zodra de aanmelding binnen is kijken wij samen met ouders en school welke stappen binnen de betreffende gemeente nog genomen dienen te worden om de zorg te kunnen laten starten.

Wij hebben geen wachtlijsten en kunnen direct met de behandeling starten! We werken niet alleen in ons eigen pand maar ook op een aantal scholen, zodat deze kinderen geen reistijd hebben en overleg met de leerkracht en/of IB-er sneller geregeld kan worden.
Geïnteresseerd in begeleiding bij jou op school, neem gerust contact op. 

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg moeten de volgende criteria van toepassing zijn:

  • Het kind is in 2015 in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar.
  • Het kind heeft minimaal een half jaar handelingsplannen op school gehad voor lezen- en of spelling.
  • Er zijn achtereenvolgend drie E-scores gehaald op de DMT of er zijn achtereenvolgend drie E-scores gehaald op spelling D- of E-scores voor het lezen.
  • Indien er sprake is van een andere stoornis (ASS, ADHD etc.), dan moet deze onder controle zijn. De bijkomende stoornis mag de leerontwikkeling van het lezen en spellen niet in de weg staan.
  • In sommige gevallen kan beredeneerd afgeweken worden van de eisen, bijvoorbeeld wanneer een kind zeer begaafd is en geen E-scores behaalt voor Citotoetsen.

Helios is aangesloten bij het Kwaliteitscentrum Dyslexie, waarmee de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd is en het onderzoek en de eventuele begeleiding vergoed worden. Helios werkt volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006).

Niet vergoede dyslexiezorg
Onderzoek en behandeling van andere vormen van dyslexie worden niet vergoed.