WMO

Helios heeft, samen met andere praktijken uit het Netwerk Vrijgevestigde GGZ Twente (NVG-Twente), een aantal diensten ontwikkeld die onder de WMO-vergoeding vallen. We hebben hiervoor contracten gesloten met de 14 Twentse gemeenten. Het gaat om:

  • Intensieve en langdurige gezinsondersteuning: voor gezinnen met één of meer leden met een stoornis zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme, depressiviteit, angsstoornis. Onze ondersteuning is nadrukkelijk systemisch, zo nodig wordt school betrokken bij de begeleiding.
  • Minder intensieve gezinsondersteuning: Ouders hebben onvoldoende kennis en vaardigheden om de problemen bij het opvoeden de baas te worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om opvoedingsvaardigheden. Ze krijgen deze aangeleerd. Het is een systemische benadering. Maximaal 10-12 keer.
  • Kortdurende gezinsondersteuning: voor gezinnen waarvan de ouders al veel weten en kunnen. Toch lopen ze aan tegen problemen zoals bijvoorbeeld regelmaat aanbrengen in het gezinsleven (eten, slapen), boze buien van hun peuter, ruzies tussen broertjes en zusjes. Maximaal 5-8 keer.

Voor aanvullende informatie staan we je graag te woord!