Vergoede dyslexiezorg

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de dyslexiezorg en de vergoeding daarvan. Helios heeft afspraken met alle 14 Twentse gemeenten. Leerlingen kunnen door hun ouders (met steun van school) direct bij ons worden aangemeld voor diagnostisch onderzoek. Zodra de aanmelding binnen is, kijken wij samen met ouders en school welke stappen binnen de betreffende gemeente nog genomen dienen te worden om de zorg te kunnen laten starten.

De huidige wachttijd voor dyslexieonderzoek is gemiddeld drie weken. Voor dyslexiebehandeling is de wachttijd afhankelijk van de beschikbaarheid van ouders. Vaak kan er binnen twee tot drie weken na afronding van het onderzoek worden gestart met de dyslexiebehandeling. We werken niet alleen in ons eigen pand maar ook op een aantal scholen, zodat deze kinderen geen reistijd hebben en overleg met de leerkracht en/of IB-er sneller geregeld kan worden. Ben je als intern begeleider of directeur geïnteresseerd in begeleiding bij jou op school? Neem dan gerust contact op via demi@helioskj.nl, of vraag naar Demi wanneer je ons belt. Zij denkt graag met je mee!

Om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg moeten de volgende criteria van toepassing zijn:

  • Het kind zit bij aanmelding voor de vergoede zorg op de basisschool.
  • Het kind heeft minimaal een half jaar handelingsplannen op school gehad voor lezen en of spelling.
  • Er zijn achtereenvolgend drie V-scores (voorheen E- scores) gehaald op de DMT of er zijn achtereenvolgend drie V-scores (voorheen E- scores) gehaald op spelling, in combinatie met IV en V- scores (D- of E- scores) voor het lezen.
  • Indien er sprake is van een andere stoornis (ASS, ADHD etc.), dan moet deze onder controle zijn. De bijkomende stoornis mag de leerontwikkeling van het lezen en spellen niet in de weg staan cq. niet op de voorgrond staan.
  • In sommige gevallen kan beredeneerd afgeweken worden van de eisen, bijvoorbeeld wanneer een kind zeer begaafd is en (net) geen E-scores behaalt voor Citotoetsen of wanneer er sprake is van familiaire belasting (erflijkheidsfactor).

Ouders kunnen op school en bij Helios vragen aan welke voorwaarden voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor vergoede zorg.

Helios is aangesloten bij het Kwaliteitscentrum Dyslexie, waarmee de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd is en het onderzoek en de eventuele begeleiding vergoed worden. Helios werkt volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006).

Niet vergoede dyslexiezorg
Onderzoek en behandeling van andere vormen van dyslexie worden niet vergoed.