‘Zelf plannen’

 • ‘Mijn dochter heeft zo’n moeite met plannen, de sfeer thuis lijdt gewoon onder de strijd met haar…’
 • ‘Waarom lukt het mij nou gewoon niet? Altijd mijn ouders en school die zeuren…’
 • ‘Mentor: ‘Ik denk dat hij het niveau cognitief aankan, maar hij haalt dit jaar waarschijnlijk niet omdat hij z’n spullen en z’n huiswerk vaak niet voor elkaar heeft.’

Dit soort uitspraken horen we vaak van ouders, leerlingen en docenten. Veel onderlinge frustraties, (zelf)verwijten, al van alles gedaan maar het lijkt niet te werken… Vaak heeft dat te maken met de groeiende behoefte aan autonomie van de leerling in de puberteit/adolescentie, en het (schijnbare!) verschil aan behoeften van alle betrokkenen. Coachen op gedrag kan dan wel helpen, maar uiteindelijk is coachen op eigen motivatie en eigen doelen veel sterker.

De training ‘Zelf plannen’ (voor pubers, hun ouders en mentoren) helpt je verder! Op basis van onze ervaringen met het individueel coachen van pubers en adolescenten hebben we een groepstraining ontwikkeld, gericht op zelfsturing en autonomie.

‘Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.’                                Antoine de Saint-Exupéry

Wat levert deelname aan deze training jou en je kind op?

 • Je zoon/dochter leert meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen inspanningen.
 • De sfeer in huis wordt beter.
 • Je kind krijgt meer zelfvertrouwen.
 • Heel veel inzicht (o.a. wanneer moet ik mijn kind sturen, loslaten, controleren?).

 

 

 

Wat houdt het totale pakket in?

 • Vier groepsbijeenkomsten(om de twee weken) voor de jongere (1,5 uur per sessie, max 6 deelnemers per groep.)
 • Eén groepsbijeenkomst voor ouders/mentoren (2 uur)
 • Eén individuele coachingsbijeenkomst (1 uur) in het begin van het traject voor iedere deelnemer.
 • Online coaching via video’s en mails met tips over allerhande relevante onderwerpen (doelen stellen, motivatie, tips&technieken, do’s en don’ts) gedurende het hele traject (2 maand).
 • Terugkoppeling aan ouders/mentoren na iedere sessie.
 • Oefeningen die helpen bij discipline, doorzettingsvermogen, veerkracht en creatief oplossingen bedenken.

We vragen voor dit intensieve traject (tijdsduur twee maanden) € 550,-. Ook vragen we van jullie als ouders dat jullie meewerken aan de afspraken die we maken tijdens de start van de training.

Vroegboekprijs: 10% korting voor de snelle beslissers (aanmelden tot uiterlijk een maand voor aanvangsdatum).

Heb jij een kind in het voortgezet onderwijs voor wie dit helpend zou kunnen zijn en wil je hier graag meer over weten? Neem dan even contact op met Jan van Zutphen.

Bij onze agenda staat vermeld op welk moment de volgende training start.