‘Werkwoorden spellen’

 • 'Ik weet nooit wanneer ik een d of een t in een werkwoord moet schrijven'
 • 'Uw kind begrijpt de werkwoordspelling niet en haalt steeds onvoldoendes voor de toetsen'
 • 'Ik kan mijn kind niet helpen met de werkwoordspelling. Ik schrijf de woorden wel goed, maar kan het niet uitleggen'

Voor kinderen die moeite hebben met werkwoordspelling heeft Helios een kortdurende, intensieve en zeer effectieve methode ontwikkeld. Deze methode helpt de kinderen om de werkwoordspelling goed onder de knie te krijgen. Vooral kinderen in groep 7 en 8 en onderbouw V.O. hebben hier baat bij. 

Deze methode is vooral gericht op  het volgende: wanneer moet welke regel worden toegepast. 

Veel kinderen hebben hier al baat bij gehad! Een vaak gehoorde uitspraak is dan ook: 'Nu snap ik het tenminste!' 

 

 

We vragen voor deze kortdurende training €95,-.  Je krijgt hier het volgende voor:

 • Uitleg in een kleine groep (maximaal zes kinderen) over werkwoordspelling.
 • Stroomdiagram over werkwoordspelling.
 • Oefenmateriaal op gebied van werkwoordspelling.
 • Drie groepslessen van een uur. Frequentie: één keer per twee weken.
 • Vooraf online ouderbijeenkomst (via ZOOM) waarbij ouders uitleg krijgen over de methode. Zij kunnen hun kind dan thuis goed ondersteunen.
 • Bij gemiste les wordt huiswerk via mail doorgezonden en uitgelegd.

We vragen van jou en je kind het volgende:

 • Drie lessen (voor de kinderen) en één voor de ouders bijwonen.
 • Eventueel ondersteuning bij het oefenen tussen de lessen door.

 In onze agenda kun je zien wanneer de volgende workshop start.

Aanmelden en nadere informatie op te vragen bij Jan van Zutphen.