‘Thuis spellen’

 • ‘Mijn kind heeft moeite de spellingregels te onthouden. Zij verwart werkwoorden met zelfstandige naamwoorden. Zij schrijft bijvoorbeeld ‘hondt’ i.p.v. ‘hond’.
 • ‘Het lukt mij niet mijn kind te motiveren om thuis te oefenen voor spelling. Er ontstaat dan strijd en ik word boos. Ik raak dan in de stress, omdat ik nog meer dingen te doen heb’.
 • ‘Een van mijn leerlingen had het huiswerk voor spelling weer niet af. Ik kan daardoor niet verder met de lesstof voor hem. Hij snapt namelijk de regels uit de afgelopen hoofdstukken nog niet. Hij loopt hierdoor achter’.

Herken jij bovenstaande situaties? Wil jij ook zo graag je kind helpen met spelling? En weet je niet hoe je dit (nog) voor elkaar kunt krijgen?
Wij helpen je graag zodat je thuis zelf op een voor jou passend moment je kind kunt ondersteunen bij het leren van spelling, en je niet afhankelijk van anderen bent.

Voordelen:

 • Voor meerdere kinderen uit het gezin in te zetten
 • Minder kosten
 • Zelf in te plannen tijd
 • Eigen omgeving thuis
 • Geen reistijd

Wat vraagt dit traject van jou en je kind?

 • Duidelijke structuur in het inplannen van de oefenmomenten.
 • Tijd, geduld en liefde voor je kind tijdens het oefenen.
 • Vertrouwen in je eigen kwaliteiten als moeder-‘juf’ en die van je kind.
 • Doorzettingsvermogen als je kind even niet wil oefenen.

Wat dit traject jou en je kind oplevert:

 • Je kind heeft meer grip op spelling. Het kan klankzuivere woorden goed schrijven, het kan regels toepassen en het weet hoe weetwoorden te onthouden. (Voor werkwoordspelling is er een ander product).
 • Er is thuis geen strijd meer om het oefenen. Jullie weten goed hoe jullie dit samen kunnen aanpakken.
 • Je kind krijgt meer zelfvertrouwen. Het begrijpt beter hoe het geleerde toe te passen en komt daardoor in de klas beter mee.

Dit betekent dat jij weer meer tijd hebt om lekker te genieten van je kind en samen leuke momenten kunt beleven.

Prijs: € 235,-  inclusief materiaal (Spellingsprint t.w.v. 139,- en E-book) voor dit traject van drie maanden.

Bij deze training wordt het volgende aangeboden:

 • Persoonlijke online ondersteuning gedurende drie maanden (online groepsconsult m.b.v. ZOOM, deelname aan specifieke mailgroep).
 • Ondersteuning bij motivatie van je kind.
 • Inzicht in de ontwikkeling van je kind via toetsen (bij de start van het traject en aan het eind van het traject).
 • Instapmogelijkheden op individueel niveau.
 • Maatwerk binnen het traject met betrekking de spellingcategorieën en manieren van oefenen.
 • Professionele ondersteuning van zeer ervaren dyslexiespecialisten.
 • Gerichte aanvullingen op Spellingsprint daar waar nodig voor je kind.

Aanmelden en informatie opvragen kan via geesje@helioskj.nl of via telefonisch contact