‘Ik en mijn ADHD’ B.O.

 • "Wat hoort bij mijn ADHD en wat hoort 'gewoon' bij mij?" 
 • "Ik vind het soms eigenlijk best leuk dat ik zo druk ben, maar heb het idee dat de leerkracht mij vervelend vindt." 
 • "Mijn kind heeft geen vriendjes omdat andere kinderen haar irritant vinden." 
 • "Ik maak me zorgen over de overgang naar het voortgezet onderwijs."

Nieuw bij Helios is de ontmoetingsgroep voor kinderen met ADHD in het basisonderwijs.
In deze groep staan herkenning er erkenning vinden bij andere kinderen centraal. Onze ervaring is namelijk dat de deelnemers vooral leren van elkaar! Herkenning vinden bij anderen draagt bij aan het leren accepteren van wie je bent en het werken in een groep motiveert kinderen om nieuwe vaardigheden aan te leren.
De begeleiders bouwen samen met de kinderen aan onderlinge openheid en veiligheid zodat deelnemers bespreekbaar durven maken wat nog niet eerder besproken werd.

Er is veel ruimte voor eigen inbreng, en actuele zaken waar de kinderen tegenaan lopen. Zo kan er bijvoorbeeld aandacht zijn voor:

  • Sociale vaardigheden, zoals contact makenvriendschappen onderhouden 
  • Hoe om te gaan met broers/zussen en andere familie
  • Werken met een planagenda (hoe zorg je ervoor dat je afspraken niet vergeet en je huiswerk goed inplant?)
  • Hoe wordt medicatie ervaren (welke positieve en/ of negatieve effecten merk je?)
  • Het leren herkennen van en omgaan met belemmerende gedachten en overtuigingen.
  • De effecten van Social Media 
  • Het omgaan met prikkels en (her)vinden van innerlijke rust.

De groep wordt begeleid door Geesje Oosting (kindercoach, groepstherapeut) en Patricia Sadaghiani (orthopedagoog, studiecoach). Beiden hebben ruime ervaring in het werken met kinderen met ADHD. Daar waar de kinderen deze groep vooral zullen ervaren als een ontmoetingsplek, kunnen de begeleiders vanuit hun ervaring en achtergrond verscheidene (therapeutische) methoden inzetten om het proces te ondersteunen. Denk aan:
1. Psycho-educatie
2. Ervaringsgericht leren
3. ACT (Acceptance and commitment Therapy): het leren accepteren van alle gevoelens en gedachten, ontdekken op welke manier je hier zelf invloed op kunt uitoefenen en ontdekken wat jíj belangrijk vindt.
4. Motiverende gesprekstechnieken

Kinderen kunnen meedoen op verwijzing van een jeugdconsulent, huisarts, jeugdarts of kinderarts. De groep kan deel uit gaan maken van een behandeling met bijv. aanvullende individuele of systemische sessies.

In deze groep wordt het volgende aangeboden:

 • Een kennismakingsgesprek waarin persoonlijke doelen worden afgesproken.
 • Doorlopende groepsbijeenkomsten van ca. 1 uur.
 • Veel variërende oefeningen en werkvormen
 • Twee professionele begeleiders (een orthopedagoog/studiecoach en een kindercoach/groepstherapeut)
 • Een ouderavond waarin ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden en vraagstukken over medicatie of opvoeding behandeld kunnen worden.
 • Een eindgesprek met kind en ouders waarin de persoonlijke doelen worden geëvalueerd en je als ouder helpende strategieën krijgt aangereikt om je kind te ondersteunen in zijn eigen kracht.

Heb jij een kind in het basisonderwijs die je het gunt om andere kinderen met ADHD te ontmoeten? Zou jij je kind graag wat meer los willen laten en er op kunnen vertrouwen dat hij/zij zichzelf kan redden? Jullie zijn van harte welkom!

Denk jij dat jouw kind baat heeft bij deze groepsbehandeling? Meld je dan bij onze administratie (administratie@helioskj.nl of 0541-534121) en vraag naar de procedure voor deelname. Of stel uw vraag via het  contactformulier.