Scheiding

 • ‘Als ik bij mijn vader ben, voel ik me schuldig ten opzichte van mijn moeder.’
 • ‘Mijn ouders maken ruzie over mij en doen dat waar ik bij ben.’
 • ‘Ik kan niet met mijn ex-partner overleggen over de schoolkeuze van mijn kind(eren).’
 • ‘Mijn ex-partner houdt mij weg bij de kinderen.’
 • ‘Jouw kind is op school erg stil en timide. Herkent je dit van thuis?’

Is het voor jou ook zo moeilijk om de situatie weer in balans te krijgen na de scheiding? Bij Helios heeft onze relatie- en systeemtherapeut Geesje Oosting veel ervaring met gebroken gezinnen.

Als ouders besluiten om samen niet verder te gaan of als ouders al langere tijd niet meer samen wonen, blijven ze vader en moeder voor hun gezamenlijke kinderen. Het is voor de kinderen noodzakelijk dat beide ouders hun eigen verantwoordelijkheid nemen zonder hun kinderen hier mee te belasten. Vaak gaat dit goed. Helaas gaat het ook vaak niet goed.

Helios heeft ervaring met:

 • Gezinnen waarbij een ieder een nieuwe plek moet innemen na de scheiding.
 • Mediatie bij ouders die in een scheidingsproces zitten.
 • Ondersteuning van de kinderen die zich loyaal voelen naar beide ouders.
 • Gescheiden ouders die nog steeds worstelen met hun eigen pijn van het huwelijk. Deze pijn komt onbewust vaak bij de kinderen terecht.
 • Het zoeken naar vernieuwde communicatie tussen (gescheiden) ouders. Beide ouders worden in hun kracht gezet als vader/moeder.
 • Samengestelde gezinnen. Ook dan is het belangrijk dat ieder zijn/haar eigen plek weet in te nemen.
 • Vechtscheidingen. Ouders krijgen inzicht in hun gedrag en leren hoe ze weer hun rol als vader/moeder in kunnen nemen.

Begeleiding van scheidingssituaties