Dyslexieonderzoek

Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen of er sprake is van dyslexie, zodat de achterstand op het gebied van lezen en/of spellen bij aanvang van de behandeling zo beperkt mogelijk is. Mocht je twijfels hebben of er werkelijk sprake is van dyslexie, overleg met de leerkracht of intern begeleider van je kind, of neem contact op met Demi (demi@helioskj.nl). Is er een duidelijk vermoeden van dyslexie? Dan is een dyslexieonderzoek de volgende stap. Bij Helios bieden we vergoede dyslexiezorg. Kinderen moeten aan bepaalde criteria voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Bekijk de richtlijnen om in te schatten of je kind in aanmerking zou kunnen komen voor de vergoede dyslexiezorg bij Procedure vergoede dyslexiezorg. Wanneer je kind in aanmerking komt, richt het onderzoek zich op:

  • Het niveau van lezen en spellen;
  • De cognitieve capaciteiten van je kind: wat mag van je kind verwacht worden?;
  • Onderliggende processen, zoals taalklankverwerking, werkgeheugen, benoemsnelheid en automatiseringsniveau van klank-tekenkoppelingen.

Het onderzoek duurt vaak twee ochtenden. Wanneer uit onderzoek blijkt dat er sprake is van dyslexie, wordt er een dyslexieverklaring afgegeven die voor onbepaalde tijd geldig is. Dit geeft je kind recht op extra faciliteiten en hulp, zodat je kind de schoolloopbaan zo goed mogelijk kan doorlopen. Op school kan rekening gehouden worden met de gestelde dyslexie (bijv. extra tijd bij toetsen, gebruik van hulpmiddelen, mondelinge overhoring, enz.). Wanneer er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) kan er een vergoed behandeltraject opgestart worden om de lees- en spellingvaardigheden van je kind te versterken.

Neem bij twijfel over de lees- en/of spellingsontwikkeling van je kind gerust contact op via demi@helioskj.nl, of bel ons en vraag naar Demi. Ze denkt graag met je mee!