Onderzoek

Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen of er sprake is van dyslexie. Mocht je twijfels hebben of er werkelijk sprake is van dyslexie dan kan een korte screening plaatsvinden. Mocht er een duidelijk vermoeden van dyslexie uit voortkomen, dan is een dyslexieonderzoek de volgende stap.

Bekijk de richtlijnen om in aanmerking te komen voor de vergoede dyslexiezorg bij Procedure vergoede dyslexiezorg. Wanneer je kind in aanmerking komt, richt het onderzoek zich op:

  • Het niveau van lezen en spellen
  • De capaciteiten van je kind: wat mag van je kind verwacht worden?
  • Onderliggende processen, zoals taalklankverwerking, werkgeheugen, benoemsnelheid en automatiseringsniveau van klank-tekenkoppelingen
  • Het onderzoek duurt vaak twee ochtenden

Wanneer uit onderzoek blijkt dat er sprake is van (ernstige enkelvoudige) dyslexie, wordt er een dyslexieverklaring afgegeven die voor onbeperkte tijd geldig is. Dit geeft je kind recht op extra faciliteiten en hulp, zodat je kind zo goed mogelijk de schoolloopbaan kan doorlopen. Op school kan rekening gehouden worden met de gestelde dyslexie (bijv. extra tijd, gebruik van hulpmiddelen, mondelinge overhoring, enz.). Tevens kan er een (vergoed) behandeltraject opgestart worden om de lees- en spellingvaardigheden van je kind te versterken.

Neem bij twijfel over de lees- en/of spellingsontwikkeling van je kind gerust contact op via Demi@helioskj.nl. Demi denkt graag met je mee!