Behandeling

De meeste dyslectische leerlingen hebben individuele hulp nodig. Ze hebben ondersteuning nodig op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Helios is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, waarmee de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd is. Helios werkt volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006).

Om een optimaal behandelresultaat te bereiken bij kinderen met lees- en spellingproblemen/ dyslexie, is het van belang dat ouders, school en de behandelaar nauw samenwerken. Bij Helios hechten we dan ook veel waarde aan een goede afstemming met zowel ouders als school. De behandeling kan, indien mogelijk, bij je kind op school plaatsvinden.

Inhoud behandeling:

Spelling
De spellingbehandeling richt zich op het aanbieden van structuur binnen het spellingsysteem. De basis van de Nederlandse spelling (de klanken), regels en afspraken, wordt opnieuw aangeboden.

Lezen
Tijdens de leesbehandeling lezen kinderen samen met zowel de behandelaar als hun ouders uit boeken die boven hun beheersingsniveau zitten. Het kind kiest zelf een boek naar eigen belangstelling.

 

Claroread
Een handig hulpmiddel bij dyslexie is Claroread! Claroread kan tijdens of na de behandeling ingezet worden. Wanneer mogelijk en wenselijk, kan één van onze collega’s bij jouw kind in de klas komen, zodat hij of zij leert hoe het programma werkt. We gaan graag samen met je aan de slag!
Meer weten? Klik hier

Investering in je kind
Tijd, liefde, aandacht. We vragen aan jou als ouder om vier keer per week ongeveer 20 minuten met je kind te oefenen wat betreft lezen en spellen. We coachen jou op een manier waarop dat handig kan, zodat jij en je kind trots kunnen zijn op de resultaten van jullie inspanningen.


Dyslexiezorg op school
Wij komen o.a. op de volgende scholen voor dyslexiezorg:

  • CBS de Zevenster in Enschede
  • Freinetschool de Bothoven in Enschede
  • ODBS het Kompas in Overdinkel

Remedial teaching op school
Op de Vrijeschool de Zevenster in Oldenzaal bieden wij begeleiding aan kinderen op gebied van lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen.