Dyslexiebehandeling

Helios biedt vergoede dyslexiezorg aan kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Deze kinderen hebben ondersteuning nodig op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Helios is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, waarmee de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd is. Helios werkt volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006).

Om een optimaal behandelresultaat te bereiken bij kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED), is het van belang dat ouders, school en de behandelaar nauw samenwerken. Bij Helios hechten we dan ook veel waarde aan een goede afstemming met zowel ouders als school. De behandeling kan, indien wenselijk en mogelijk, bij je kind op school plaatsvinden.

Inhoud behandeling:

Spelling
De spellingbehandeling richt zich op het aanbieden van structuur binnen het spellingsysteem. De basis van de Nederlandse spelling (de klanken), regels en afspraken, wordt opnieuw aangeboden. Hierbij wordt gewerkt met een spellingmap en het online spellingprogramma Taalblobs, waarmee kinderen spelenderwijs kunnen oefenen met het opbouwen van een klanksysteem, spellingregels en -categorieën.

Lezen
Tijdens de leesbehandeling lezen kinderen samen met zowel de behandelaar als hun ouders uit boeken die boven hun beheersingsniveau zitten. Het kind kiest zelf een boek naar eigen belangstelling. Ook worden er leesoefeningen van Taalblobs ingezet.

Investering in je kind
Tijd, liefde, aandacht. We vragen van jou als ouder om vier keer per week ongeveer 20 minuten met je kind te oefenen wat betreft lezen en spellen. We coachen jou op een manier waarop dat handig kan, zodat jij en je kind trots kunnen zijn op de resultaten van jullie inspanningen. De samenwerking tussen ouder, kind en behandelaar is van groot belang voor het slagen van de behandeling.

Vergoede dyslexiezorg op scholen
Wij komen o.a. op de volgende scholen voor dyslexiezorg:

  • ODBS het Kompas in Overdinkel
  • Freinetschool de Bothoven in Enschede
  • KBS De Wegwijzer in Losser