Schoolbegeleiding

Herken je onderstaande vragen?

 • 'We willen op school meer aandacht besteden aan meer getalenteerde leerlingen, maar we weten niet hoe?'
 • 'Onze plusgroep loopt niet zoals we graag willen, hoe komt dat?'
 • 'Hoe kan ik als leerkracht het best aansluiten bij mijn hoogbegaafde leerling?'
 • 'Er wordt wel gezegd dat hij hoogbegaafd is, maar hij kan zijn werk maar lastig organiseren. Daardoor heeft hij de basis leerstof niet af. Hoe moet dat dan met zijn extra werk?'
 • 'Door in gesprek te gaan over hoogbegaafdheid is mijn visie hierop veranderd. Ik denk dat ik deze leerling nu beter kan begeleiden.'
 • 'Hoe krijg ik mijn teamleden ook mee in het beleid dat we hebben met betrekking tot hoogbegaafdheid?'
 • 'Ik loop vast met deze hoogbegaafde leerling, hij wil ook niet aan de slag met het extra werk dat ik hem heb gegeven. En het gaat nog wel over het onderwerp dat hij echt interessant vindt!'

Met de invoering van de wet op Passend Onderwijs heeft de school de opdracht gekregen niet alleen aandacht te besteden aan de leerlingen ‘aan de onderkant’, maar ook voor de (hoog)begaafde leerling moet specifieke aandacht zijn binnen de school.

 

De begeleiding van deze hoogbegaafde leerling, met hun eigen pedagogische en didactische onderwijsbehoeften, kan een uitdaging zijn voor de leerkracht, het team en de school.

Helios heeft veel ervaring en deskundigheid in huis op het gebied van (hoog)begaafdheid en ondersteunt de school graag bij deze opdracht.

De hulpvraag van school kan te maken hebben met een gezamenlijke visie op (hoog)begaafdheid, met de vraag hoe invulling te geven aan de inhoud van de plusgroep binnen de school en hoe om te gaan met verrijkingsmateriaal, op individuele begeleiding van de leerling of op ondersteuning voor de leerkracht die een (hoog)begaafde leerling in de groep heeft.

We bieden:

 • Teambijeenkomsten
 • Begeleiding directie / MT bij het maken van beleid
 • Leerkrachtbegeleiding
 • Leerlingbegeleiding
 • Opzetten of invullen van een plusgroep (ook op jouw school)
 • Advisering en diagnostiek

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op via administratie@helioskj.nl. Wij helpen je graag verder!