Extralentgroep

Onze groepsbegeleiding staat al sinds 2006 bekend als de Helios Plusgroep. Vanaf september 2021 krijgt de Plusgroep een nieuwe naam 'Extralentgroep'. Deze groep is bedoeld voor kinderen die een cognitieve voorsprong hebben en behoefte hebben aan nog meer uitdaging dan ze op school al geboden wordt en die uitzien naar contact met ontwikkelingsgelijken. Kinderen komen eens per twee weken op een ochtend bij elkaar om samen aan uitdagende opdrachten te werken. De kinderen snappen elkaars humor, overleggen over een goede aanpak voor een opgedragen uitdaging, voeren de opdracht uit en hervinden zichzelf. Hierbij worden ze gecoacht door ervaren hoogbegaafdheidsspecialisten. De Extralentgroep omvat 10 sessies.

De twee begeleiders spreken de kinderen aan op hun manier van:

  • probleemoplossend denken
  • samenwerken
  • creatief denken
  • planmatig werken

De onderwerpen die tijdens de sessies aan bod komen zijn zeer divers, van het bouwen van een ei-container tot het formuleren van een goede onderzoeksvraag. Het sociale aspect binnen de groep is zeer belangrijk. Kinderen krijgen de gelegenheid om in groepjes of zelfstandig te werken aan een opdracht. Hierbij wordt uitgegaan van de interesse van de kinderen. Het leer- en denkproces van het individuele kind maar ook van de hele groep is erg belangrijk. De kinderen leren om kritisch te kijken naar zowel hun eigen werk als dat van groepsgenoten.

Starten van een traject
Aanmelden voor de Extralentgroep kan door middel van het reguliere aanmeldtraject. Dit gebeurt op basis van een verwijzing via uw huisarts of via een gemeenteconsulent. Bij vragen over de aanmelding kunt u zich richten tot onze administratie, per mail administratie@helioskj.nl of telefonisch via (0541) 534 121. Wil jij ook dat je kind weer de uitdaging op school aangaat? Wij helpen je graag verder.