Plusgroep

Onze groepsbegeleiding staat al sinds 2006 bekend als de Helios Plusgroep. Kinderen komen eens per twee weken een ochtend bij elkaar om samen aan uitdagende opdrachten te werken. De kinderen snappen elkaars humor, overleggen over een goede aanpak voor een opgedragen uitdaging, voeren de opdracht uit en hervinden zichzelf. Hierbij worden ze gecoacht door Jiska en Jan, beide zeer ervaren hoogbegaafdheidsspecialisten.

Deze groep is bedoeld voor kinderen die behoefte hebben aan nog meer uitdaging dan ze op school al geboden wordt en die uitzien naar contact met ontwikkelingsgelijken. De plusgroep wordt aangeboden voor een heel schooljaar, maar tussentijds kunnen kinderen in- of uitstromen.
De twee begeleiders spreken de kinderen aan op hun manier van:

  • probleemoplossend denken
  • samenwerken
  • creatief denken
  • planmatig werken

De theorie van Robert Sternberg (analytische, creatieve en praktische intelligentie) ligt ten grondslag aan de opzet van de Plusgroep.

Reactie van een ouder: 'Al vanaf het moment dat mijn kind voor het eerst meedeed met jullie Plusgroep hebben wij een ander kind in huis. Het is weer veel vrolijker en het ziet uit naar de volgende bijeenkomst. Hoe doen jullie dat toch? Wij zijn er in ieder geval enorm blij mee en dankbaar voor!'

De kinderen komen er steeds meer achter wat hun sterke kant is, welke kant wat minder ontwikkeld is en welke intelligenties ze nodig hebben om de opdracht tot een goed einde te brengen.

De onderwerpen die tijdens de sessies aan bod komen zijn zeer divers, van het bouwen van een ei-container tot het formuleren van een goede onderzoeksvraag. Het sociale aspect binnen de groep is zeer belangrijk. Kinderen krijgen de gelegenheid om in groepjes of zelfstandig te werken aan een opdracht. Hierbij wordt uitgegaan van de interesse van de kinderen. Het leer- en denkproces van de individuele leerling maar ook van de hele groep is erg belangrijk. De kinderen leren om kritisch te kijken naar zowel hun eigen werk als dat van groepsgenoten.

Investering in je kind
Je investeert in een begaafdheidsbegeleiding zowel tijd als geld. Allereerst vul je een vragenlijst in. Vervolgens ben je tijd kwijt aan een intake/anamnesegesprek, gemiddeld een uur. Bij de individuele begeleiding kan het zijn dat je er zelf bij wilt zitten, en dat mag! Bij de Plusgroep mag je je kind brengen en halen, of samen met andere ouders te carpoolen (dat is wat er meestal gebeurt.) Deelname aan de plusgroep bedraagt €350,- per trimester, of €850,- per jaar.

Wil jij ook dat je kind weer graag de uitdaging op school aangaat? Wij helpen je graag verder.