Onderzoek

  • 'Mama, school is echt saai! Bij rekenen zijn we nu bezig met sommen die ik vorig jaar ook al snapte. Waarom moet ik dat nou allemaal telkens weer doen?'
  • 'Mijn kind wil niet meer naar school, heeft vaak buikpijn en vage klachten op schooldagen terwijl het in vakanties veel beter gaat. Toch zijn haar rapportcijfers prima. Wat is er aan de hand?'
  • 'In het team hebben we overlegd dat we jullie kind willen laten overgaan, hoewel de rapportcijfers daartoe geen aanleiding geven. We vermoeden dat jullie zoon veel meer kan dan hij tot op heden heeft laten zien.'

Herken jij één van bovenstaande uitspraken? Helios heeft veel ervaring en deskundigheid in huis op het gebied van (hoog)begaafdheid.

Soms is onderzoek wenselijk om kinderen verder te kunnen helpen. Wil jij, als ouder, ook uitgezocht hebben wat er met je kind aan de hand is? En wil jij ook weten op welke manier Helios dit soort onderzoeken uitvoert?

Bij onze manier van onderzoeken kijken we naar verschillende gedrags- en capaciteitsaspecten. Een belangrijk onderdeel is het capaciteitenonderzoek (“intelligentie”). Daarvoor gebruiken we meestal de WISC-III-NL of WPPSI, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Deze instrumenten kunnen ook inzicht geven in delen van het gedrag van je kind.

Daarnaast nemen we instrumenten af waarmee onder andere doorzettingsvermogen, snelheid van leren en de mate van regeloverschrijding bepaald kunnen worden. Belangrijk daarbij is niet alleen welk resultaat je kind boekt, maar vooral ook hoe je kind tot dat resultaat gekomen is.

Investering in je kind
Je investeert in een begaafdheidsonderzoek zowel tijd als geld. Allereerst vul je een vragenlijst in. Vervolgens ben je tijd kwijt aan een anamnesegesprek, gemiddeld een uur. Daarna komt het kind voor onderzoek een ochtend naar Helios. Ten slotte vindt er nog een adviesgesprek plaats, dat kan bij Helios maar indien gewenst ook op school.

We helpen je graag verder.