Coaching

  • 'Mijn kind gaat steeds vaker met buikpijn naar school. Hoewel hij zeer intelligent is, lijkt hij niet te snappen dat andere kinderen anders denken dan hijzelf, en anderen snappen hem niet.'
  • 'Onze zoon is heel goed in rekenen, maar hij weigert nog om taalopdrachten te maken, zo onzeker als hij daarover is. Dat wordt straks nog een belemmering als hij naar het voortgezet onderwijs gaat!'
  • 'Ze heeft mij gevraagd om iets in haar vriendenboekje te schrijven, maar ik weet niet of ik daar wel goed aan doe, want ik ben toch een klasgenoot en niet echt een vriendin?'

Zijn de bovenstaande (of soortgelijke) situaties herkenbaar? Wij hebben ervaring met begeleiding hiervan.

De individuele begeleiding op het gebied van hoogbegaafdheid bij Helios is altijd op maat. Ieder kind en ieder persoon is verschillend, dat geldt ook voor hoogbegaafde kinderen. We richten ons op de specifieke hulpvraag. Die hulpvraag kan te maken hebben met (acceptatie van) het gevoel anders te zijn dan anderen, met leren, motivatieproblemen, faalangst, taakvermijding enzovoort.

Vaak maakt psycho-educatie deel uit van de begeleiding. Indien er een intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden kan het helpen om het kind uit te leggen hoe het intelligentieprofiel is opgebouwd, niet als middel om over op te scheppen maar om zelfinzicht te verkrijgen en groeimogelijkheden ook als mogelijkheden te zien en niet als verworvenheden of als problemen.

De individuele coaching zal altijd plaatsvinden door een daarin gespecialiseerde medewerker (Jan van Zutphen). Deze medewerkers hebben jarenlang ervaring met de begeleiding van hoogbegaafde kinderen, hun ouders en scholen.

De ervaringen van cliënten variëren. De meeste cliënten geven aan dat ze veel baat hebben gehad bij de begeleiding, getuige ook hun testimonials. Uiteraard hangt het succes van de begeleiding voor een groot deel af van de klik die er tussen cliënt en begeleider is.

Investering in je kind

Tijd, liefde, aandacht. We vragen gemiddeld eens per week drie kwartier of een uur om je tijd, aandacht en betrokkenheid bij de ontwikkeling van je kind.

Coaching bij hoogbegaafdheid wordt in de regel niet door de gemeente vergoed, maar daar zijn wel uitzonderingen op. Voor persoonlijke begeleiding brengen we per consult (van 45 minuten) € 67,50 in rekening.

Meer informatie? We staan je graag te woord.