Onderzoek

  • 'Mama, school is echt saai! Bij rekenen zijn we nu bezig met sommen die ik vorig jaar ook al snapte. Waarom moet ik dat nou allemaal telkens weer doen?'
  • 'Mijn kind wil niet meer naar school, heeft vaak buikpijn en vage klachten op schooldagen terwijl het in vakanties veel beter gaat. Toch zijn haar rapportcijfers prima. Wat is er aan de hand?'
  • 'In het team hebben we overlegd dat we jullie kind willen laten overgaan, hoewel de rapportcijfers daartoe geen aanleiding geven. We vermoeden dat jullie zoon veel meer kan dan hij tot op heden heeft laten zien.'

Herken jij één van bovenstaande uitspraken? Helios heeft veel ervaring en deskundigheid in huis op het gebeid van talentontwikkeling en in het ondersteunen van kinderen met kenmerken van begaafdheid.

Soms is onderzoek wenselijk om kinderen verder te kunnen helpen. Wil jij, als ouder, ook uitgezocht hebben wat er met je kind aan de hand is? En wil jij ook weten op welke manier Helios dit soort onderzoeken uitvoert?

Een begaafdheidsonderzoek bestaat uit verschillende componenten: een anamnesegesprek, twee onderzoeksmomenten bij Helios en ten slotte een adviesgesprek. Het adviesgesprek kan bij Helios maar indien gewenst ook op school.

Bij onze manier van onderzoeken kijken we naar verschillende gedrags- en capaciteitsaspecten. Een belangrijk onderdeel is het capaciteitenonderzoek ('intelligentie'). Daarvoor gebruiken we meestal de WISC-V-NL of WPPSI, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Deze instrumenten kunnen ook inzicht geven in delen van het gedrag van je kind.

Daarnaast nemen we instrumenten af waarmee onder andere doorzettingsvermogensnelheid van leren, creativiteit en de mate van regeloverschrijding bepaald kunnen worden. Belangrijk daarbij is niet alleen welk resultaat je kind boekt, maar vooral ook hoe je kind tot dat resultaat gekomen is.

We helpen je graag verder.