Hoogbegaafdheid – Begaafdheid & Talentontwikkeling (BTO)

  • 'Mama, school is echt saai! Bij rekenen zijn we nu bezig met sommen die ik vorig jaar ook al snapte. Waarom moet ik dat nou allemaal telkens weer doen?'
  • 'Mijn kind wil niet meer naar school, heeft vaak buikpijn en vage klachten op schooldagen terwijl het in vakanties veel beter gaat. Toch zijn haar rapportcijfers prima. Wat is er aan de hand?'
  • 'In het team hebben we overlegd dat we jullie kind willen laten overgaan, hoewel de rapportcijfers daartoe geen aanleiding geven. We vermoeden dat jullie zoon veel meer kan dan hij tot op heden heeft laten zien.'

Herken jij één van bovenstaande uitspraken? Helios heeft veel ervaring en deskundigheid in huis op het gebied van (hoog)begaafdheid.

Kenmerken van begaafdheid
Begaafdheid wordt door verschillende mensen verschillend gedefinieerd. In het algemeen worden daarbij vooral hoge intelligentie en creatief, anders denken genoemd.

Bij (hoog)begaafde kinderen lijkt soms een aantal zaken als vanzelf gemakkelijk te gaan, maar dat is (of blijft) lang niet altijd zo.

  • Een deel van de kinderen past zijn eigen gedrag aan bij “het groepsgemiddelde”.
  • een deel is schijnbaar “makkelijk te hanteren”.
  • een deel wordt opstandig, dwars tot onhandelbaar.

In veel gevallen wordt relatie tussen inspanning en behaalde resultaten niet meer gelegd en bekrachtigd. Eigenschappen als discipline en veerkracht hebben daaronder te lijden. Dat is vervelend voor het kind en zijn omgeving, maar het grootste probleem is feitelijk dat men zichzelf verliest, en soms helpt onbegrip uit de omgeving daar nog een handje bij. Bij een deel van de (hoog)begaafden kunnen de vermoedens voor begaafdheid nog worden gemaskeerd door bijvoorbeeld leer- of gedragsstoornissen.

Onderzoek
Coaching
Extralentgroep