Afdeling Leren

Dyslexie

Valt het je op dat je kind veel moeite heeft met lezen en/of spellen, in vergelijking met de andere schoolvakken? Haalt het (net geen) V-scores (voorheen E) bij de Cito’s? Denk je dat er bij je kind sprake is van dyslexie? Sommige kinderen hebben te maken met lees- en/of spellingsproblemen. Wanneer er sprake is van ernstige, hardnekkige problemen, heeft je kind mogelijk dyslexie. Helios biedt specialistische dyslexiebehandeling binnen de vergoede dyslexiezorg.

Wat is dyslexie?
Soms hebben kinderen moeite om woorden in verhalen goed te lezen. Ze draaien dan letters om en lezen dan bijvoorbeeld ‘als’ in plaats van ‘sla’. Ze merken dan zelf niet dat het niet klopt en lezen door in het verhaal. Ook gebeurt het dat kinderen letters in spiegelbeeld schrijven. Vaak is het de ‘b’ of de ‘d’, maar het gebeurt soms ook bij een ‘j’, een ‘s’ of bij andere letters.

Wanneer kinderen moeite hebben met de verwerking van taalklanken, leidt dit vaak tot (ernstige) problemen met lezen en/of spellen. Dit noemen we dyslexie. Dyslexie kan variëren van ‘licht’ tot ‘ernstig’. Soms heeft een kind dezelfde problematiek, maar komt het omdat de vorm van onderwijs niet aansluit bij het kind of dat het onvoldoende onderwijs heeft gehad (door bijvoorbeeld veel verhuizingen of ziekte). Dan spreken we niet van dyslexie, maar van lees- en spellingsproblemen.

Er is sprake van dyslexie als er hardnekkige automatiseringsproblemen te zien zijn ondanks voldoende extra oefenen op school en thuis.

Bij lezen valt op:

 • Het kind blijft langzaam lezen door de automatiseringsproblemen.
 • Het kind leest bijv. ‘ie’ als ‘ei’ of ‘eu’ als ‘ui’.
 • Het kind leest radend.
 • Het kind leest te snel en maakt daardoor veel fouten.

Bij spelling valt op:

 • Spelfouten bij categorieën die op school al vaak behandeld en geoefend zijn.
 • Letters worden verwisseld of weggelaten waardoor woorden fout worden geschreven.
 • Ondanks veel extra oefening blijft het kind moeite houden met het onthouden van de regels.
 • Verkeerd verlengen van woorden waardoor verlengingsregels niet goed toegepast kunnen worden.
 • Als kinderen de regels uiteindelijk wel kunnen onthouden, blijkt vaak dat ze het niet toepassen tijdens het spontane schrijven.

Bijkomende signalen voor dyslexie zijn:

 • Automatiseringsproblemen met rekenen (bijv. bij rekentafels en klokkijken).
 • Problemen bij het onthouden en begrijpen van gesproken informatie (door leerkracht of ouders). Het kind krijgt de informatie dan onvolledig ‘binnen’ en mist delen van de uitleg of instructie. Soms wordt dan gedacht dat er sprake is van concentratieproblemen en wordt gezegd dat het kind niet goed oplet en ‘maar wat doet’.
 • Moeite met ophalen van informatie uit het geheugen. Kinderen met dyslexie komen vaak moeilijker op woorden en werken langzamer. Er wordt nogal eens gezegd dat ze ‘stroperig’ spreken; ze komen niet direct tot de kern van hun verhaal, maar draaien er omheen.

Laat het ons weten als we iets voor je kunnen doen!

Studiecoaching

 • 'Mijn kind heeft moeite met vooruitkijken en vindt het lastig om schooltaken te plannen.‘
 • 'Ik dacht dat ik alles had, maar toch ben ik mijn rekenmachine en geodriehoek vergeten.’
 • 'Mijn kind vindt alles belangrijk en heeft moeite met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken.’
 • ‘Ik wilde wel leren, maar ik dacht dat de toets volgende week was!‘

Herkenbaar? Wij hebben ervaring met begeleiding bij deze en soortgelijke vragen.

Bij studiecoaching wordt er één op één behandeling geboden, die gericht is op het versterken van de executieve functies. Hierbij is er ook aandacht is voor de persoonlijkheid (motivatie, inzet, veerkracht en overtuigingen). Voor het versterken van de executieve functies wordt gewerkt aan het inzetten van leerstrategieën, zoals plannen en organiseren.

Helios biedt hiervoor een kortlopend studiecoachingstraject. Er wordt van te voren afgestemd of de behandelingen bij Helios zijn of op school plaatsvinden.

Om in aanmerking te komen voor studiecoaching bij Helios, is het noodzakelijk dat er eerst een verwijzing is vanuit de huisarts of gemeente (via de vergoede zorg). Uit een eerste kennismakingsgesprek (intakegesprek) moet blijken dat er sprake is van problemen in de executieve functies en het ‘leren leren’. Op basis daarvan kan worden gekeken welke specifieke behandeling op het gebied van studievaardigheden geboden kan worden.

Uiteraard kunnen scholen ons ook bereiken wanneer er vragen zijn voor kinderen op hun school, aan wie zij studiecoaching zouden adviseren. We informeren graag over de mogelijkheden en de te bewandelen route.