Weerbaarheid

  • ‘Als ik zeg dat ze op moeten houden met pesten, doen ze dat niet.'
  • ‘Mijn kind durft niet naar de leerkracht te gaan en te vragen om moeilijker leerstof.’
  • ‘Ik weet niet hoe ik dit probleem kan oplossen. Ik durf dat niet. Ik kan het vast niet!’

Herken jij jouw kind in deze of soortgelijke uitspraken? Mogelijk heeft hij er baat bij om de weerbaarheid te vergroten. Helios kan je kind hierbij ondersteunen!

Kinderen en weerbaarheid
Veel kinderen en jongeren ervaren problemen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij vinden het moeilijk om met anderen contact te maken en vriendschappen te onderhouden. Ook hebben zij problemen bij het maken van de keuzes die het beste bij hen passen. In wezen is elk gedrag een keuze waar we meer of minder de baas over zijn.

Het is belangrijk dat kinderen leren dat ze kunnen kiezen welk gedrag ze willen laten zien. Ze kunnen het heft in eigen hand leren nemen, stevig in eigen schoenen gaan staan.

Behandeling
'Ik en de groep' basisonderwijs
Jongens- en meisjesgroep

Voortgezet onderwijs groep
15+ groep