Behandeling

Bij Helios leren kinderen (en hun ouders) dat emoties belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Ze leren welke woorden bij het gevoel horen en hoe dit voelt in het lijf. Ze krijgen eigen regie over de emoties en kunnen daarna kiezen wat ze willen: het gevoel intens blijven voelen of het ombuigen naar een ander gevoel. Dit bewustzijn kan ontstaan door bijvoorbeeld anders te gaan denken.

'Als ik namelijk denk dat die ander moet stoppen met zeuren, houdt mijn gevoel van boosheid niet op. Maar als ik denk dat ik weg kan lopen uit de situatie, of dat ik de ander kan vertellen dat ik op dit moment zijn gesprek niet aan kan horen, verdwijnt de boosheid langzaam. Ik krijg meer grip op mijn eigen emoties en kan het sturen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen dat ik op een later moment het gesprek zal willen vervolgen, op het moment dat ik minder chagrijnig ben. Dan neem ik verantwoordelijkheid voor mijn eigen gedrag!'

Investering in je kind
Begeleiding is altijd maatwerk. De verwijzing (en eventuele vervolgbehandeling) valt binnen de Basis-GGZ en wordt door de gemeente vergoed.
Wanneer er sprake is van lichtere problematiek betaal je de begeleiding zelf. Voor een consult van drie kwartier brengen we dan € 67,50 euro in rekening.

Meer informatie?

Onderzoek