Omgaan met emoties (emotieregulatie)

  • ‘Ik word heel snel boos en begrijp niet wat er gebeurt op die momenten.’
  • ‘Mijn kind huilt om hele kleine dingen en kan dan niet meer stoppen.’
  • ‘Ik weet niet hoe ik mijn kind kan ondersteunen in het uiten van zijn emoties.’
  • ‘Mijn kind trekt zich terug als er ruzie in de klas is. Hij weet niet wat hij dan kan doen.’
  • ‘Mijn kind laat op school niets merken van wat in haar omgaat en ontploft vervolgens thuis!’

Als je bovenstaande situaties herkent bij je kind, kan het zijn dat het problemen heeft met de emotieregulatie. Bij Helios helpen we kinderen en hun ouders om greep te krijgen op het uiten van de emoties.

Voor veel kinderen (en hun ouders) is het normaal dat ze boos doen tegen elkaar. Ook is er troost beschikbaar als er (intens) verdriet gevoeld wordt.

Sommige ouders en kinderen zijn heel gevoelig voor stemmingen en emoties van anderen en weten niet goed hoe zich daartegen te beschermen. Ze laten heftige reacties zien, terwijl de gevoelde emoties eigenlijk niet bij hen horen. Ook kunnen kinderen en volwassen erg gevoelig reageren op emoties en stemmingen, vanuit een stoornis (bijv. autisme).

Er zijn ook ouders die vinden dat boosheid of openlijk verdriet niet hoort. Ze denken dat mensen zich altijd moeten beheersen om vanuit goede harmonie de voor hen negatieve sfeer om te buigen naar een positievere sfeer en brengen dit over op hun kinderen. Dat kan kinderen leren dat ze geen emoties mogen laten zien, terwijl ze deze wel voelen. Een verwarrende situatie die ze kunnen oplossen door te ‘ontploffen’ in een voor hen veilige situatie. Of door emoties helemaal niet meer toe te staan en bijvoorbeeld lichamelijke klachten te ontwikkelen.

Vaak zeggen kinderen (en volwassenen) dat ze zich boos voelen vanwege het gedrag van anderen. Als bijvoorbeeld de ander niet doorzeurt, worden zij niet boos. Soms laat een kind langere tijd boos en brutaal gedrag zien, vaak gecombineerd met ontevredenheid. Hij of zij maakt dan veel ruzie, niet alleen binnen het gezin. Dan kan er sprake zijn van een gedragsstoornis zoals bijvoorbeeld ODD (Oppositional defiant disorder).

Meer informatie?

Onderzoek
Behandeling