Autisme (ASS)

  • ‘Het valt me op dat mijn kind anderen nooit aan kijkt.’
  • ‘Al van baby af aan gedraagt mijn kind zich anders, maar ik weet niet goed wat er precies aan de hand is.’
  • ‘Vriendjes maken lukt mijn kind niet zo goed, hij/zij snapt niet hoe dat moet en wordt ook bijna nooit uitgenodigd voor feestjes.’
  • ‘Mijn kind is heel gevoelig voor geluid, ik kan niet met haar naar de bioscoop.’
  • ‘Als je kind niet precies weet hoe de dag eruit gaat zien, raakt het in paniek en doet hij/zij heel dwars.’

Autisme kan op veel verschillende manieren tot uiting komen, daarom spreekt het psychiatrisch handboek DSM-5 van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). In het algemeen hebben mensen met autisme problemen op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie. Ieder kind met autisme gedraagt zich weer anders, waardoor er niet gesproken kan worden van hét beeld van autisme. Autisme heeft geen relatie met intelligentie, het komt bij alle niveaus van intelligentie voor.

Een kind met autisme heeft vaak:

  • Problemen in de omgang met andere mensen. Het snapt niet vanzelf hoe mensen op een prettige manier met elkaar om kunnen gaan en voelt de andere kinderen niet aan. Daardoor kan het voor anderen vreemd overkomen in zijn of haar gedrag. Met als gevolg dat het kind bijvoorbeeld niet uitgenodigd wordt op feestjes of dat het weinig speelafspraakjes heeft.
  • Last van overgevoeligheid voor prikkels van buitenaf. Dit kan bijvoorbeeld geluid zijn, maar ook licht, kleding die kriebelt of eten dat niet prettig in de mond voelt.
  • Moeite met plannen en organiseren. Daardoor loopt het vast bij het maken van huiswerk. Het kind overziet bijvoorbeeld het leren van proefwerken niet.

Laat het ons weten als we iets voor je kunnen doen.

Onderzoek
Behandeling