Adoptie

  • ‘Mijn dochter doet sinds kort heel erg boos. We begrijpen het niet. Zo deed ze in het begin helemaal niet toen ze bij ons kwam.’
  • ‘Ik wil zo graag weten waar ik vandaan kom en er is geen informatie bekend over mijn biologische ouders.’
  • ‘Op welke leeftijd is het goed dat we met onze adoptiekinderen naar hun geboorteland gaan?’
  • ‘Jullie adoptiekind wil graag in de klas vertellen over zijn/haar geboorteland. Mag dat van jullie?’
  • ‘Waar is mijn plek als adoptieouder? Kan ik de biologische ouders bedanken voor het feit dat ik voor hun biologische kind mag zorgen?’

Adoptiekinderen hebben soms moeite hun plek in te nemen in het adoptiegezin. Ze zijn uit hun geboorteland gehaald en zijn hierdoor ook weg van hun roots. Het kost ze dan regelmatig moeite hun eigen identiteit te ontwikkelen en zich te hechten aan het gezin en het land en aan de cultuur waar ze terecht zijn gekomen.

Adoptieouders hebben met heel veel liefde in zich hun (adoptie)kind ontvangen en zijn ten diepste bereid er voor hun kind te zijn. Soms ontstaan er toch problemen in de ontwikkeling van het kind en is er ondersteuning nodig.

Adoptievragen die we tegenkomen zijn:

  • Innemen van eigen plek in het adoptiegezin.
  • Onzekerheid over wel/niet durven laten zien van kennis en vaardigheden.
  • Problemen rondom de identiteit van het adoptiekind.
  • Behoefte aan ‘contact’ met geboorteland en geboortesysteem.
  • Hechtingsproblematiek in het adoptieland en het adoptiegezin.

Behandeling

Bij Helios hebben we ruime ervaring in het begeleiden van adoptiekinderen en hun (adoptie)ouders. Het is van groot belang dat de (adoptie)ouders actief betrokken zijn in het traject. Zo kan er openheid zijn over ieders proces. De hulp die wij bieden is altijd op maat. Binnen Helios zijn er diverse specialisten voor deze behandelingen.

Investering in je kind

Verwijzingen binnen de Basis-GGZ worden door de gemeente vergoed wanneer er sprake is van hechtingsproblematiek of sociale angststoornissen.