‘Ik en mijn ADHD’ V.O. (voortgezet onderwijs)

 • "Wat hoort bij mijn ADHD en wat hoort 'gewoon' bij mij?"
 • "Ik vind het soms eigenlijk best leuk dat ik zo druk ben, maar heb het idee dat docenten mij vervelend vinden."
 • "Ik maak me zorgen dat mijn kind zijn schoolwerk niet op orde krijgt."
 • "Mijn kind heeft geen vrienden omdat andere jongeren haar irritant vinden."

Nieuw bij Helios is de ontmoetingsgroep voor jongeren met ADHD in het V.O.
In deze groep staan herkenning er erkenning vinden bij andere jongeren centraal. Onze ervaring is namelijk dat de deelnemers vooral leren van elkaar! Succesverhalen kunnen werken als een fantastische motivator, terwijl de herkenning van elkaars moeilijkheden bijdraagt aan het leren accepteren van wie je bent. De begeleiders bouwen samen met de jongeren aan onderlinge openheid en veiligheid zodat deelnemers bespreekbaar durven maken wat nog niet eerder besproken werd. Er is veel ruimte voor eigen inbreng, en actuele zaken waar jongeren tegenaan lopen. Zo kan er bijvoorbeeld aandacht zijn voor:

 • Sociale vaardigheden, zoals contact maken, vriendschappen onderhouden
 • Hoe om te gaan met broers/zussen en andere familie
 • Werken met een planagenda (hoe zorg je ervoor dat je afspraken niet vergeet en je huiswerk goed inplant?)
 • Hoe wordt medicatie ervaren (welke positieve en/ of negatieve effecten merk je?)
 • Het leren herkennen van en omgaan met belemmerende gedachten en overtuigingen.
 • De effecten van Social Media
 • Het omgaan met prikkels en (her)vinden van innerlijke rust.

De groep wordt begeleid door Marinke Boom en Maks ten Tusscher. Beiden hebben ruime ervaring in het werken met jongeren met ADHD. Daar waar de jongeren deze groep vooral zullen ervaren als een ontmoetingsplek, kunnen de begeleiders vanuit hun ervaring en achtergrond verscheidene (therapeutische) methoden inzetten om het proces te ondersteunen. Denk aan:

 1. Psycho-educatie
 2. Ervaringsgericht leren
 3. ACT (Acceptance and commitment Therapy): het leren accepteren van alle gevoelens en gedachten, ontdekken op welke manier je hier zelf invloed op kunt uitoefenen en ontdekken wat jij belangrijk vindt.
 4. Motiverende gesprekstechnieken

Jongeren kunnen meedoen op verwijzing van een jeugdconsulent, huisarts, jeugdarts of kinderarts. De groep kan deel uit gaan maken van een behandeling met bijv. aanvullende individuele of systemische sessies.

In deze groep wordt het volgende aangeboden:

 • Een kennismakingsgesprek waarin persoonlijke doelen worden afgesproken.
 • Doorlopende groepsbijeenkomsten van ca. 1 uur.
 • Veel variërende oefeningen en werkvormen
 • Twee professionele begeleiders (een orthopedagoog/studiecoach en een groepstherapeut)
 • Een ouderavond waarin ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden en vraagstukken over medicatie of opvoeding behandeld kunnen worden.
 • Een eindgesprek met kind en ouders waarin de persoonlijke doelen worden geëvalueerd en je als ouder helpende strategieën krijgt aangereikt om je kind te ondersteunen in zijn eigen kracht.

Heb jij een jongere in het voortgezet onderwijs die je het gunt om andere jongeren met ADHD te ontmoeten? Zou jij je kind graag wat meer los willen laten en er op kunnen vertrouwen dat hij/zij zichzelf kan redden? Jullie zijn van harte welkom!