‘Aandacht bij de les!’

 • ‘Mijn kind heeft moeite de instructies van de leerkracht te volgen.’
 • ‘Ik kan mijn werk niet afkrijgen als de kinderen om mij heen zo veel praten.’
 • ‘Als ik mijn werk niet af heb, moet ik dat in de pauze af maken. Dat wil ik niet!’

Maak jij je ook wel eens zorgen over het concentratievermogen van je kind? De training ´Aandacht bij de les´ kan jou en je kind helpen bij het vasthouden van aandacht waardoor het zich beter kan concentreren.

Wat deze training jou en je kind op kan leveren:

 • Je kind weet hoe hij/zij de aandacht beter bij de les kan houden.
 • Je kind kan langer zijn/haar concentratie vasthouden.
 • Je kind zal beter snappen wat de juf of de meester bedoelt bij opdrachten.
 • Je kind gaat ontspannen en met meer plezier naar school.
 • Na schooltijd is het werk van je kind af en kan het onbekommerd spelen.
 • Het zelfvertrouwen van je kind groeit en je zult merken dat je kind beter in zijn/haar vel zit.

Tijdens deze training wordt veel aandacht besteedt aan vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen en doel- en taakgericht gedrag. Ofwel de executieve functies.

Heb jij een kind in de leeftijd van 7 tot 12 jaar waarvan jij denkt dat er concentratieproblemen zijn? Dit intensieve traject helpt bij de bewustwording over aandacht en concentratie. We gaan graag met je kind aan de slag!

Wij vragen voor dit langdurig traject € 575,-. Vroegboekprijs: € 525,- voor de snelle beslissers (een maand voor aanvangsdatum).

In dit filmpje kun je een voorbeeld zien van één van de oefeningen die we doen in de training. Spelenderwijs leren de kinderen zich te concentreren op een taak/opdracht.

 


Balansvogeltje

 

 

Bij deze training wordt het volgende aangeboden:

 • Ouders en leerkrachten krijgen informatie tijdens een introductieavond. Hierin wordt uitgelegd wat de training inhoudt, hoe er gewerkt wordt en wat er thuis van ouders verwacht wordt. Ook krijgen leerkrachten zicht op het materiaal waarna zij in de klas het kind verder kunnen helpen.
 • Vijf bijeenkomsten van 1,5 uur. We vragen ouders om de training bij te wonen.  Zij voelen dan zélf hoe zij hun aandacht kunnen trainen en krijgen meer zicht op wat hun kind nodig heeft en hoe zij hun kind daarmee kunt helpen.
 • Ieder kind wordt individueel goed in beeld gebracht. We zorgen er voor dat ouders goed weten wat hun kind nodig heeft in dit (behandel)traject. Daar waar nodig zullen we jou als ouder en je kind individueel uitnodigen om het effect van de training kracht bij te zetten.
 • Na het traject is er een terugkomavond. Hierin kunnen ouders en leerkrachten vragen stellen over de ontwikkeling van het kind en kunnen ze handvatten krijgen hoe het kind verder te ondersteunen.
 • E-book met tips en oefeningen die thuis en op school gedaan kunnen worden. Naast de oefeningen krijg je als ouder inzicht in hetgeen er geleerd is (psycho-educatie).
 • Het is bekend dat het effect van dit soort trainingen het grootst is als er thuis vervolg aan gegeven wordt.
 • Een balansvogeltje (zie afbeelding) inclusief veel oefeningen voor thuis en in de klas. Dit vogeltje ondersteunt bij rust, aandacht, concentratie en respect.
 • Een passend (werk)boek dat gebruikt wordt in de training en achtergrondinformatie geeft voor ouders en leerkrachten.
 • Twee professionals die je kind ondersteunen in het proces (bij deelname vanaf vier kinderen).

Op de agenda  zie je wanneer de volgende training start. Aanmelden en informatie opvragen kan via loes@helioskj.nl.