25

Vergoede dyslexiezorg

Sinds 1 januari 2009 wordt onderzoek naar en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie vergoed. Helios heeft daarvoor met alle 14 Twentse gemeenten een contract afgesloten. Aangezien we geen wachtlijsten hebben kunnen we ook snel met deze zorg starten! We werken niet alleen in ons eigen pand maar ook op een aantal scholen, zodat deze kinderen geen reistijd hebben en overleg met de leerkracht en/of IB-er sneller geregeld kan worden. Mocht u geïnteresseerd zijn in begeleiding bij u op school, dan kan u altijd contact opnemen.

De volgende criteria zijn nodig om in aanmerking te komen voor vergoede zorg:

  • Het kind is in 2015 in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar,
  • Het kind heeft minimaal een half jaar handelingsplannen op school gehad voor lezen- en of spelling,
  • Er zijn achtereenvolgend drie E-scores gehaald op de DMT, of:
  • Er zijn achtereenvolgend drie E-scores gehaald op spelling én D- of E-scores voor het lezen,
  • Indien er sprake is van een andere stoornis (ASS, ADHD etc.), dan moet deze onder controle zijn. De bijkomende stoornis mag de leerontwikkeling van het lezen en spellen niet in de weg staan.
  • In sommige gevallen kan beredeneerd afgeweken worden van de eisen, bijvoorbeeld wanneer een kind zeer begaafd is en geen E-scores behaalt voor Citotoetsen.

 

Helios is aangesloten bij het Kwaliteitscentrum Dyslexie, waarmee de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd is en het onderzoek en de eventuele begeleiding vergoed worden. Helios werkt volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006).

Niet vergoede dyslexiezorg
Onderzoek en behandeling van andere vormen van dyslexie worden niet vergoed.