58

Studievaardigheden

  • 'Mijn dochter had een flink tegenvallende CITO-entree-score. Ik ben bang dat ze volgend jaar naar een lager niveau zal gaan dan waar wij denken dat ze op haar plek is.'
  • 'Ik snap die wiskundesommen echt niet! Ik heb al extra uitleg gevraagd, maar dat heeft niks geholpen want ik snap het nog steeds niet!'
  • 'Mijn kind lijkt niet te weten hoe hij die talen moet leren. Eigenlijk zouden ze een soort cursus “leren leren” moeten aanbieden, dan kan hij onmiddellijk deelnemen…

Herkenbaar? Wij hebben ervaring met begeleiding bij deze en soortgelijke vragen.

Bij vakondersteuning en leerstrategieën krijgt je kind één-op-één begeleiding bij het vak of de vakken waarbij het ondersteuning wil hebben. Het gaat hierbij dus specifiek om ondersteuning bij bijvoorbeeld Wiskunde, Nederlands of een andere vakken. Bij strategieën leert hij of zij hoe de vakken effectief en efficiënt kan leren.

Het kind neemt zelf de studieboeken mee. De begeleider kijkt samen met het kind naar de theorie, de oefeningen en de voorbereiding op overhoringen, toetsen, PTA’s, schoolexamens en eventueel het Centraal Schriftelijk eindexamen. Het lijkt wel enigszins op huiswerkbegeleiding, maar het is intensiever en het kost minder tijd! Het vraagt dan ook iets van de motivatie van het kind. Deze vorm van begeleiding is bewezen effectief. Eerder deelnemende kinderen hebben veel baat gehad bij deze van deze vorm van ondersteuning. Als je immers het gevoel krijgt dat je het nu wél snapt, kan dat van grote betekenis zijn voor je zelfvertrouwen.

NB: We maken bij Helios onderscheid tussen:

  • vakinhoudelijke ondersteuning en leerstrategieën enerzijds en 
  • studiecoaching anderzijds.

Bij studiecoaching wordt primair gewerkt aan persoonlijkheid (motivatie, zelfinzicht, discipline, veerkracht, overtuigingen) en tevens voor een deel aan wat wij noemen hulpmiddelen (planning en organisatie).

Investeringen
Deze vorm van begeleiding vraagt tijd en geld omdat het niet door de gemeente wordt vergoed.
In de meeste gevallen wordt een wekelijks begeleidingsmoment van 45 minuten gepland. Dit bedraagt € 200,- per maand.
Indien het wenselijk is om een uur in te plannen bedraagt de begeleiding € 275,- per maand. 

Wil je meer rust in huis? Maak dan een afspraak met ons.