40

Onderzoek

Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen of er sprake is van dyslexie, zodat er op school rekening mee gehouden kan worden (extra tijd, gebruik van hulpmiddelen, mondelinge overhoring, enz.).

Mocht je twijfels hebben of er werkelijk sprake is van dyslexie dan kunnen we je eerst een korte screening aanbieden. Mocht daar dan duidelijk een vermoeden van dyslexie uit voortkomen, dan is een dyslexieonderzoek de volgende stap.

Het onderzoek richt zich op:

  • Het niveau van lezen en spellen
  • De capaciteiten van uw kind. Wat mag van uw kind verwacht worden?
  • Onderliggende processen zoals taalklankverwerking, werkgeheugen, benoemsnelheid, automatiseringsniveau klank-tekenkoppelingen.
  • Het onderzoek duurt 2 ochtenden.

 

Om recht te hebben op deze extra faciliteiten en hulp moet de leerling in het bezit zijn van een dyslexieverklaring. Hierin wordt vastgesteld dat er sprake is van dyslexie en hoe deze leerling het best geholpen kan worden om zo goed mogelijk de schoolloopbaan te doorlopen. Deze verklaring kan worden afgegeven na dyslexieonderzoek en is onbeperkt geldig.

Investering in je kind
Onderzoek naar ernstige, enkelvoudige dyslexie wordt sinds januari 2015 vergoed door de gemeente. Helios heeft daarvoor met alle 14 Twentse gemeenten een contract afgesloten. Aangezien we geen wachtlijsten hebben kunnen we ook snel met deze zorg starten! We werken niet alleen in ons eigen pand maar ook op een aantal scholen, zodat deze kinderen geen reistijd hebben en overleg met de leerkracht en/of IB-er sneller geregeld kan worden.

Onderzoek van andere vormen van dyslexie worden niet vergoed. 

We helpen je graag verder.