37

Behandeling

De meeste dyslectische leerlingen hebben individuele hulp nodig. Ze hebben ondersteuning nodig op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Ook moet de stof op een specifieke manier worden aangeboden. Daarnaast is veel herhaling nodig. Deze behandeling is ook goed voor kinderen met lichtere vormen van lees- en spellingproblemen. Helios is aangesloten bij het Kwaliteitscentrum Dyslexie, waarmee de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd is. Helios werkt volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006).

Spelling
De behandeling van uw kind op het gebied van spelling richt zich op het aanbieden van structuur binnen het spellingssysteem. De basis van de Nederlandse spelling (de klanken) wordt opnieuw aangeboden. Daarna richt de behandeling zich op het opnieuw aanbieden van regels en afspraken.

Lezen
Tijdens de leesbehandeling lezen kinderen samen met een volwassene uit boeken die boven hun beheersingsniveau zitten. Het kind kiest zelf een boek naar eigen belangstelling. Boeken naar eigen voorkeur stimuleren de leesontwikkeling. Worden dyslexieonderzoek en dyslexiebehandeling vergoed? Sinds 1 januari 2009 wordt onderzoek naar en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie vergoed. De volgende criteria zijn nodig om in aanmerking te komen voor vergoede zorg:

  • Het kind is in 2015 in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar,
  • Het kind heeft minimaal een half jaar handelingsplannen op school gehad voor lezen- en of spelling,
  • Er zijn achtereenvolgend drie E-scores gehaald op de DMT, of:
  • Er zijn achtereenvolgend drie E-scores gehaald op spelling én D- of E-scores voor het lezen,
  • Indien er sprake is van een andere stoornis (ASS, ADHD etc.), dan moet deze onder controle zijn. De bijkomende stoornis mag de leerontwikkeling van het lezen en spellen niet in de weg staan.

 

Investering in uw kind
Tijd, liefde, aandacht. Van jou vragen we om vier keer per week ongeveer 20 minuten met je kind te oefenen voor lezen en spellen. We coachen je in de manier waarop dat handig kan, zodat jij en je kind trots kunnen zijn op de resultaten van jullie inspanningen.

Behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie wordt sinds januari 2015 vergoed door de gemeente. Helios heeft daarvoor met alle 14 Twentse gemeenten een contract afgesloten. Aangezien we geen wachtlijsten hebben kunnen we ook snel met deze zorg starten! We werken niet alleen in ons eigen pand maar ook op een aantal scholen, zodat deze kinderen geen reistijd hebben en overleg met de leerkracht en/of IB-er sneller geregeld kan worden.

Behandeling van andere vormen van dyslexie worden bijna nooit vergoed. Voor ondersteuning bij Helios staan we je graag te woord. Bij 'Thuis spellen' kun je zien hoe je thuis, met online ondersteuning van één van onze dyslexiespecialisten, je kind kunt helpen beter te spellen. 

Claroread, een handig hulpmiddel bij dyslexie! De collega’s Patricia, Jiska en Inge hebben een Claroread-training gevolgd, waarna zij samen met jouw kind in staat zijn om het ‘Claroread’-wegwijs te maken. Wanneer mogelijk en wenselijk, kan één van deze collega’s bij jouw kind in de klas komen, zodat het leert hoe het programma werkt. De belangrijkste functie van Claroread is dat teksten voorgelezen kunnen worden, maar er zijn ook diverse tools beschikbaar bij het maken van teksten, zoals een uitgebreide spellingcontrole, een woordvoorspeller en een homofonenfunctie. We gaan graag samen met je aan de slag!