7

Omgaan met emoties (emotieregulatie)

  • ‘Mijn kind wordt heel snel boos. Wij begrijpen niet wat er is op die momenten.’
  • ‘Ik word zelf boos als mijn kinderen ruzie met elkaar maken en reageer dan onredelijk naar ze.’
  • ‘Ik weet niet hoe ik mijn kind kan ondersteunen in het uiten van zijn emoties.’
  • ‘Er is niets aan de hand! Laat me met rust!’
  • ‘Uw kind trekt zich terug als er ruzie in de klas is. Hij weet niet wat hij dan kan doen.’

Als je bovenstaande zinnen herkent bij je kind, kan het zijn dat het problemen heeft met de emotieregulatie. Bij Helios helpen we kinderen en hun ouders om greep te krijgen op het uiten van de emoties.

Voor veel kinderen (en hun ouders) is het normaal dat ze boos doen tegen elkaar. Ook is er troost beschikbaar als er (intens) verdriet gevoeld wordt. Sommige ouders vinden dat boosheid niet hoort

Ze denken dat mensen zich altijd moeten beheersen om vanuit goede harmonie de voor hen negatieve sfeer om te buigen naar een positievere sfeer.

Vaak zeggen kinderen (en volwassenen) dat ze zich boos voelen vanwege het gedrag van anderen. Als bijvoorbeeld de ander niet doorzeurt, worden zij niet boos. Soms laat een kind langere tijd boos en brutaal gedrag zien, vaak gecombineerd met ontevredenheid. Het maakt dan veel ruzie, niet alleen binnen het gezin. Dan kan er sprake zijn van een gedragsstoornis zoals bijvoorbeeld ODD (Oppositional defiant disorder).

Meer informatie? 
Klik hier
om contact op te nemen

Onderzoek
Behandeling