‘Ik kan SAMEN, met mezelf, thuis en op school!’

Helios start in maart samen met stichting Hulphond een nieuwe training. Kinderen die moeite hebben vriendschappelijke contacten aan te gaan, te onderhouden en samen te werken gaan hier gedurende een periode van een half jaar werken aan hun eigen sociale ontwikkeling. Daarnaast wordt er gewerkt aan hun eigen emotionele ontwikkeling door hun emotieregulatie te leren aansturen.

Deze training valt binnen de Basis-GGZ en is bedoeld voor kinderen die een groepsbehandeling nodig hebben met betrekking tot:

  • afstemmen op anderen
  • het samenwerken
  • het aangeven van eigen grenzen (weerbaarheid)
  • de impulsregulatie

Wij denken hierbij aan basisschoolkinderen met stoornissen zoals AD(H)D, ASS en/of ODD, maar ook aan kinderen met emotieregulatieproblematiek.

We werken in een kleine groep (maximaal zes kinderen) aan hun eigen persoonlijke doelen. Daarnaast wordt hun gezin (ouders én broers/zussen) betrokken bij dit traject. Het traject zal 10 sessies in beslag nemen.

  • Sessie 1: Algemene ouderbijeenkomst (zonder de kinderen). Hierin leggen we uit hoe de training opgebouwd wordt.
  • Sessie 2, 3 en 4: Stichting Hulphond gaat (met speciaal opgeleide therapiehonden) aan de slag met de kinderen en werkt aan hun persoonlijke en gezamenlijke doelen.
  • Sessie 5 en 6: Stichting Hulphond en Helios werken samen met de kinderen én hun ouders en broertjes/zusjes aan de doelen.
  • Sessie 7, 8 en 9: Helios werkt samen met de kinderen verder aan de doelen.
  • Sessie 10: Gezamenlijke afsluiting met het hele gezin van de deelnemende kinderen.

De training zal op donderdagmiddag 10 maart aanstaande starten en eindigt op 22 september. Andere data zijn hier te lezen.

Tijdstip: 15.30 – 17.00 uur.

Locaties: bij Stichting Hulphond (Dr. Poelsstraat 63 d) en Helios.